YS-forbundet Delta krever krafttak for eldreomsorgen

-  Jeg er opprørt. Brennpunkt-dokumentaren viser hendelser som vi overhodet ikke skal ha i norsk eldreomsorg. Nå må helse- og omsorgstjenesten styrkes. Det forventer folk, sier Trond Ellefsen, leder av YS-forbundet Delta.

Trond Ellefsen, leder av YS Spekter. Foto: Delta

– Det skal ikke være slik at tjenestene svikter. Pasientrettigheter gjelder fullt ut. Dette er en varslet krise. Vi og mange andre har pekt på disse utfordringene gjennom lang tid. Det skal ikke være slik at pårørende går rundt med stadig uro. Det skal ikke være slik at solide ansatte ikke får brukt faget sitt slik de ønsker, sier Ellefsen.

– Det er nå tvingende nødvendig at det enkelte sykehjem og den enkelte kommune umiddelbart går i gang med å se på bemanning, ressurser, kompetanse og egne rutiner. Mangler, avvik og feil må rettes opp. Ansatte og pårørende som melder ifra må tas på alvor, sier Deltas forbundsleder.

Kvalitet og verdighet

– Innbyggerne har forventninger om en tjeneste som leverer god kvalitet. Pasientene på sykehjem må tas hånd om på en verdig måte og de ansatte må ha tid og ressurser til å bruke sin kompetanse til beste for pasientene, sier Ellefsen.

Delta-lederen sier at det gjør et sterkt inntrykk på han å se de to Brennpunkt-programmene. Han forteller at han den siste uken er kontaktet av både bekymrede pårørende og fortvilte ansatte. Hverdagen er tøffere. Kravene til tempo er større. Det sliter på alle de dyktige fagfolkene som brenner etter å gjøre en god jobb, mener han.

Økt bemanning – mer heltid

– Vi vet hva som er utfordringene. Nå kan vi ikke vente. Vi må sette i gang med det vi vet virker: Økt bemanning, mer heltid, systematisk kompetanseheving og bedre oppgavedeling. Det norske velferdssamfunnet må fungere, sier han.

- Innbyggerne må ha trygghet for at tjenestene fungerer og det må være arbeidsforhold for den enkelte ansatte som sikrer at vi beholder og rekrutterer tilstrekkelig med personell, sier Ellefsen.

– Tilliten til og oppslutningen om velferdssamfunnet og velferdskommunene må bygge på at det er god kvalitet i tjenestene. Det er selve grunnmuren, fremholder Ellefsen.

Delta-lederen peker på at det siste Brennpunkt-programmet tar for seg situasjonen i noen kommuner og bydeler, men mener at samtlige norske kommuner nå må se på om de kommunale helse- og omsorgstjenestene fungerer slik de skal.

– Både politikere og administrativ ledelse må nå lytte til pasienter, pårørende og ansatte, avdekke avvik og mangler og iverksette tiltak for å skape en tjeneste vi kan være stolte av. Vi står foran store utfordringer. De må vi møte og de må møtes nå. Her har både staten og kommunene et ansvar. Det nytter ikke å peke på hverandre. Fellesskapets utfordringer må løses i fellesskap, sier han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?