YS-lederen: - Kampen mot arbeidsledighet må bli jobb nummer en

Tirsdag før jul holdt Jonas Gahr Støre sin halvårlige pressekonferanse med dyrtid og økende ledighet som bakteppe. YS-leder Hans-Erik Skjæggerud ber statsministeren og regjeringen øke innsatsen for at folk kan beholde jobbene og at det skapes nye arbeidsplasser.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hilser på YS-leder Hans-Erik Skjæggerud under møtet i regjeringens Kontaktutvalg for partene i arbeidslivet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Arbeidsledigheten har steget gjennom hele høsten. Flere tusen har mistet jobbene og med den siste rentehevingen er det fare for at enda flere bedrifter gå over ende.

– Jeg er skuffet over at statsministeren ikke var tydeligere når det gjelder den økende og akutte ledigheten. Jobb nummer en for enhver Arbeiderpartiregjering er å holde folk i jobb. Når arbeidsledigheten øker, må hele regjeringens politikk dreies inn mot å bekjempe den, sier  Skjæggerud.

Ledigheten øker mest i konjunkturutsatte yrker

Arbeidsledigheten øker mest i konjunkturutsatte yrker og blant innvandrere. I bygg- og anleggsyrker har ledigheten steget med så mye som 43 prosent det siste året. En hovedårsak er at renta har økt kraftig. Det har ført til sterk nedgang i flere sektorer, spesielt i byggebransjen. I tillegg har det kommet mange ukrainske flyktninger til Norge. På toppen av dette er det generell uro i verdensøkonomien.

– Alle faktorene som i dag gir økt arbeidsledighet vil fortsette inn i 2024. Renta vil være høy, krigen i Ukraina vil fortsette og ustabiliteten i den internasjonale økonomien vil øke. Derfor kan vi ikke passivt vente på bedre tider. Det må aktiv handling til for å knekke økningen i arbeidsledigheten, mener YS-lederen.

YS advarte mot den økende arbeidsledigheten allerede i høst

Allerede tidlig i høstens arbeid med statsbudsjettet advarte YS mot den økende arbeidsledigheten og ba regjeringen legge en plan for økt sysselsetting og omstilling. Slike tiltak etterlyses nå av mange.

– Jeg oppfordrer regjeringen til å gjøre tre ting: Å forsere oppstarten av større, statlige utbyggingsprosjekter. Å øke arbeidsmarkedstiltakene. Og å intensivere arbeidet med å få de ukrainske flyktningene raskt i jobb. Samfunnet står overfor store, uløste oppgaver. Da er det sløseri å la folk gå arbeidsledige. Regjeringen kan gjøre mer, poengterer Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?