YS-lederen advarer mot eget varslingsombud for Politiet

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

– Det er avgjørende dessuten at et varslingsombud ligger inn under Sivilombudet, mener YS-lederen. 

Han støtter YS-forbundet Parat, som har gått i bresjen for å kreve varslingsombud i statlig sektor. 

Vil ha felles varslingsombud

– Med jevne mellomrom kommer det varslinger om kritikkverdige forhold i statlig sektor. Det har vi  nylig sett eksempler på i Politiet. Det har lenge vært jobbet med å få på plass et varslingsombud, opplyser Parats leder, Unn Kristin Olsen. 

Representanter for en rekke statlige virksomheter har sendt brev til relevante departementer, med kopi til Stortinget. Her uttrykker de et sterkt ønske om at det opprettelse et felles varslingsombud for hele statlig sektor. 

Ombudet bør legges under Sivilombudet

YS-forbundet Parat foreslår at ombudet legges inn under Sivilombudet.

– Det er klokt. Sivilombudet er allerede en etablert institusjon, som naturlig vil kunne håndtere slike saker, sier Skjæggerud.  

Parat har sendt brev til Kommunal- og distriktsdepartementet, Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, med kopi til relevante komiteer på Stortinget. Her beskrives behovet for et eget varslingsombud for alle ansatte og virksomheter i staten. 

Parat mener varslingsombudet må være en uavhengig enhet, som kan ha tillit hos alle parter; arbeidsgiver, arbeidstakerne og i offentligheten. Derfor har Parat foreslått at ombudet legges inn under Sivilombudet. 

Arbeidsgiver har hovedansvaret

Einar Kaldhol, leder for Parat politiet, mener hovedansvaret for varslingssaker må ligge hos arbeidsgiver. Han  frykter ansvaret pulveriseres, og at det vil gå utover de ansatte. 

– Sivilombudet har allerede et system og en metodikk for kontroll og ettersyn av forvaltningen. Sivilombudet  vil derfor kunne komme raskere i gang enn et helt nytt organ, påpeker Kaldhol. 

– Uttalelser fra Sivilombudet nyter stor respekt, blir som i hovedregelen fulgt av forvaltningen og gir gode korrektiver til forvaltningens forståelse. Kompetanse og utviklingsansvarlig bør legges til et annet organ, for eksempel Arbeidstilsynet, sier Kaldhol. 

Lederne for Parat forsvar, Parat NAV og Norges Politilederlag støtter opp om om dette. 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?