YS markerer Earth Day 

22. april markeres Earth Day, som siden 1970 vært brukt til å rette oppmerksomheten mot miljøproblemer. Hvert år deltar over en milliard mennesker på markeringen av Earth Day.

Foto: Istock

Elin L’Estrange

Politisk rådgiver

Det var også på denne dagen Parisavtalen ble signert i 2016; I dag er det fem år siden verdens land ble enige om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Gjennom Parisavtalen ble også prinsippet om rettferdig omstilling befestet i internasjonal klimapolitikk.

Arbeidstakernes kompetanse er avgjørende

I anledning Earth Day 2021 har den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO løftet fram betydningen av kunnskap og kompetanse for å møte klimaendringene.

Overgangen til et lavutslippssamfunn vil kreve enorm omstilling i arbeidslivet.

YS-leder Erik Kollerud mener arbeidstakernes kompetanse er en nøkkelfaktor for å lykkes med grønn omstilling:

– Skal vi klare å redusere utslippene våre raskt nok, må vi sørge for at arbeidstakernes kompetanse kartlegges og oppdateres i tråd med behovene i framtiden. For YS er det et viktig krav at det avsettes tilstrekkelig tid for den enkelte arbeidstaker til kompetanseutvikling i arbeidstiden, sier han.

Fagbevegelsen må være involvert i klimapolitikken

ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen) fremhever også betydningen av trepartssamarbeidet for å sikre kompetanseheving, og at lønns- og arbeidsvilkår blir ivaretatt i overgangen til et klimanøytralt samfunn.

Parisavtalen befester prinsippet om rettferdig omstilling, som har vært et sentralt krav fra internasjonal fagbevegelse.

YS-leder Erik Kollerud mener partene i arbeidslivet bør involveres tettere i klimapolitikken, også i Norge.

– YS mener at fagbevegelsen skal involveres tettere i utformingen av klimapolitikken. Den grønne omstillingen vil føre til store endringer i arbeidslivet. Vi vet fra tidligere omstillingsprosesser at medvirkning og involvering er nøkkelfaktorer for å lykkes, sier han.

ILOs uttalelse i anledning Earth Day 2021

Organisasjonen for arbeidstakerorganisasjoner i Europa, ETUC, har laget en guide til hvordan man kan involvere fagbevegelsen i grønn omstilling.

Elin L’Estrange

Politisk rådgiver
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?