YS om den nye langtidsplanen for Forsvaret

Mellom 30 og 40 prosent av norske offiserer vurderer å forlate Forsvaret for jobber i det sivile. Årsaken er blant annet misnøye med pensjonsordningene. – Regjeringen skal ha skryt for en markant styrking av Forsvaret, men vi ser ingen virkningsfulle grep for å snu flukten av personell, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Fredag la statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram frem ny langtidsplan for Forsvaret. Foto: Øyvind Førland Olsen

Fredag la regjeringen frem ny langtidsplan for Forsvaret. Bakteppet er økt spenning i Europa, Russlands angrep på Ukraina og en klar forventning om å nå NATO-målet om investeringer i Forsvaret på minst to prosent av BNP.

I den nye langtidsplanen legges det blant annet opp til å bevilge 1 624 milliarder kroner fram til 2036. Det betyr en fordobling av dagens forsvarsbudsjett. Både Sjøforsvaret, Hæren, Heimevernet, Luftvernet og Etterretning og overvåking styrkes.

Regjeringen vil også øke til 4 600 flere vernepliktige, 13 700 flere reservister, 4 600 flere ansatte, samt et stort kompetanseløft.

Les også: Regjeringen varsler styrking av Forsvaret som vil løfte forsvarsbudsjettet til langt over Nato-kravet.

– Regjeringen har muligheten nå

YS, som organiserer militært personell gjennom Befalets Fellesorganisasjon og Parat Forsvar, er fornøyd med signalene fra regjeringen.

– Dette er vel og bra, men hvis vi virkelig skal styrke Forsvaret må det satses enda mer. Det kreves raske og virkningsfulle grep for å holde på kompetansen. Regjeringen har muligheten nå, hvis den politiske viljen er der, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Han peker på at pensjonsordninger er forringet og at ny, offentlig tjenestepensjon ikke er fulgt opp i Forsvaret med opptjening av variable tillegg.

– Her må det ryddes opp hvis Forsvaret skal beholde og rekruttere den kompetansen Forsvaret er helt avhengig av. Partene må raskt sette seg ned for å finne gode løsninger, mener Skjæggerud.

Utdanningen av militært personell er bygd kraftig ned de siste årene. Innen 2030 går mange blant Forsvarets nøkkelpersonell av med pensjon. I Langtidsplanen som nå er lagt frem tas det gode grep for å øke antall utdanningsplasser.

– En bra start, men også her er det viktig å starte arbeidet raskt, kommenterer YS-lederen.

“Mennesker, og ikke milliarder, er langtidsplanens akilleshæl”, skriver Befalets Fellesorganisasjon.

Bør utsette reglene for de med særalder og plikt til å fratre med ti år

YS mener at endringer for de med særalder og plikt til å fratre bør utsettes med ti år. Hensikten er å redusere usikkerhet, gi rom for å beholde ansatte gjennom en vanskelig periode og legge til rette for den kraftige opptrappingen de neste fire til åtte årene.

– Støre og hans regjering kan ikke lastes alene for den situasjonen vi har havnet i. Dette skyldes ikke minst avgjørelser tatt av tidligere regjeringer, minner Skjæggerud om.

YS-lederen poengterer at Stortinget nå må ta sin del av ansvaret og inngå et bredt forlik om å operasjonalisere den nye langtidsplanen: – Langtidsplanen må følges opp med friske midler i de kommende statsbudsjettene. Hvis ikke blir langtidsplanen kun en papirtiger, advarer han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?