YS reagerer sterkt på Equinors bruk av amerikansk advokatfirma 

– Equinor må velge samarbeidspartnere som jobber etter samme etiske standarder som i de internasjonale konvensjonene, og som Norge har sluttet seg til, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

Onsdag skrev E24 at Equinor har hyret advokatfirmaet Jackson Lewis, som holder kurs i «fagforeningsunngåelse» i forbindelse med sin havvindsatsingen i USA.

I forbindelse med Equinors satsing på havvind i USA har selskapet hyret inn et amerikanske advokatfirma med ekspertise på arbeidsrett. Firmaet tilbyr kurs i hvordan man kan unngå fagforeninger.

 – Equinor har et stort ansvar både i Norge og internasjonalt

– Argumentene fra Equinors ledelse viser at de verken forstår problemstillingen eller det ansvaret de har, sier Skjæggerud. 

– Ledelsen i Equinor argumenterer med at de følger amerikansk lovgivning når de opererer i USA. Det blir for lettvint. Equinor har et stort ansvar både i Norge og internasjonalt, poengterer YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. 

– Equinor skal gå foran som et godt eksempel med å fremme grunnleggende rettigheter, fagorganisering og medvirkning i sine selskaper. Også i utlandet. Det bør være en selvfølge for selskaper hvor staten er majoritetseier, slik som i Equinor, sier han. 

Equinor smykker seg med at selskapet fremmer arbeidstakerrettigheter

Equinor har forpliktet seg til å følge FNs bærekraftsmål. Ett av dem omhandler menneskerettigheter, herunder arbeidstakerrettigheter og retten til å organisere seg. Dette er nedfelt i FN-organet ILOs kjernekonvensjoner. 

Equinor bruker engasjementet for bærekraftsmål og sosial ansvar i sin markedsføring av konsernet. Equinor lover også at de leverandørene de bruker skal følge samme standarder.  

Fagforeningsleder i YS-forbundet SAFE: – Sterkt urovekkende

Hilde-Marit Rysst, leder i YS-forbundet SAFE, forventer at Equinor avslutter samarbeidet med det amerikanske advokatfirmaet. SAFE organiserer ansatte i Equinor både offshore og på land. 

– Det er sterkt urovekkende at Equinors satsing på havvind innebærer rådgivning fra et firma som skryter av sin kunnskap om fagforeningsknusing. Hvis Equinor reiser rundt i verden uten å ha den norske modellen i ryggmargen, stiller jeg store spørsmål ved hele havvindsatsingen, sier Rysst.

– Jeg forventer at ledelsen i Equinior rydder opp og øyeblikkelig terminerer all kontakt med dette og andre lignende firmaer. Equinor skal legge til rette for fagforeninger, medbestemmelse og et rettferdig arbeidsliv, sier forbundsleder i SAFE. 

Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt i SAFE i Equinor, sier han er sjokkert:

– Vi har bedt om et oppklaringsmøte med ledelsen. Det finner sted fredag ettermiddag, opplyser han. 

– Etiske retningslinjer kan ikke bare gjelde i Norge

YS-forbundene Negotia og Parat organiserer også ansatte i Equinor og reagerer:

– Vi forventer at Equinor mener alvor med sine egne etiske retningslinjer, og at disse ikke bare gjelder i Norge, men også praktiseres i andre land der Equinor har virksomhet, sier Unn Kristin Olsen, forbundsleder i Parat. 

– Når selskapet skriver på egne nettsider at de støtter FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, og støtter ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, kan de ikke samtidig bruke penger på et advokatfirma som profiterer på å gjøre det vanskelig å drive fagforeningsarbeid i USA, mener Olsen.

– Når statseide virksomheter som Equinor etablerer seg i andre deler av verden er de ambassadører for den norske modellen og et velorganisert arbeidsliv. Det er overraskende at Equinor i denne saken ikke tar innover seg hvor viktig det er å velge underleverandører som bidrar til et mer bærekraftig arbeidsliv, sier Monica Paulsen, forbundsleder i Negotia.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?