YS sterkt kritisk til hevingen av styringsrenta

Norges Bank vedtok i dag å heve styringsrenta til 4,5 prosent. Rentehevingen kommer i en tid med formidable økonomiske utfordringer for mange. YS mener derfor dagens renteheving var unødvendig.

Norsk økonomi har allerede fått en kraftig dose renteheving, og vi har ennå ikke sett de fulle konsekvensene av dette. Derfor mener jeg dagens renteheving var unødvendig, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Sverre Jarild/YS

– Det er klare tegn til at norsk økonomi kjøler seg ned. Arbeidsledigheten er på vei opp. Norsk økonomi har allerede fått en kraftig dose renteheving, og vi har ennå ikke sett de fulle konsekvensene av dette. Derfor mener jeg dagens renteheving var unødvendig, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Skjæggerud sier han forstår at Norges Bank må gjøre krevende vurderinger og at det finnes argumenter som taler for renteheving. Rentehevingen vil blant annet sende et kraftig signal til markedene om at banken mener det de sier.

– Men mange sliter nå. Dagens renteheving vil bli en tung bør for både bedrifter og enkeltpersoner som har økonomiske utfordringer, mener han.

– Denne økningen vil ramme særlig bygg- og anleggsnæringen, hvor vi allerede ser at ledigheten stiger. Vi frykter høyere arbeidsledighet og en for stor totalbelastning på folks økonomi, poengterer YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?