Julehilsen fra YS-lederen

– Julen handler mest av alt om å ta vare på og være sammen med dem vi er glade i, sier YS-leder Jorunn Berland og ønsker medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og ansatte i YS-familien en god jul og et godt nytt år.

Illustrasjon: Maskot

Jule- og nyttårsfeiringen er også tiden for ettertanke, et blikk tilbake på året som snart er over. I 2017 kunne YS markere 40 år som hovedorganisasjon. Det som fortsatt særmerker YS er at vi er partipolitisk uavhengig. Det betyr at vi ikke er knyttet til ett bestemt politisk parti, men samarbeider med politikerne fra sak til sak. At YS er partipolitisk uavhengig, betyr ikke at vi ikke er opptatt av politikk. Vi bruker vår innflytelse som hovedorganisasjon til å forsvare og styrke YS-medlemmenes opparbeidede rettigheter overfor samtlige politiske partier.

Organisasjonsgraden i Norge har gått noe ned de siste årene. Selv om antallet fagorganiserte øker, er det en mindre andel enn tidligere som ser verdien av å organisere seg, særlig i privat sektor. Siden 2008 har andelen organiserte vært under 50 prosent.

Den norske modellen, der sterke fagforeninger spiller på lag med myndighetene og virksomhetene, er avgjørende for å sikre arbeidsplassene fremover. Derfor er det viktig at vi har høy oppslutning om fagforeningene. YS, LO, UNIO og Akademikerne har gått sammen for å se på hvordan vi kan snu denne utviklingen. Alle må fortsette å verve medlemmer. Og alle arbeidstakere skal spørres om de ønsker å bli medlem.

2017 viste en bedring i norsk økonomi. Dermed vil den økonomiske situasjonen være annerledes når partene går inn i hovedoppgjøret 2018, sammenlignet med de to forutgående tariffoppgjørene. Ved forrige hovedoppgjør for to år siden pekte de økonomiske pilene feil vei. Ledigheten var høy og sysselsettingsgraden i fritt fall. Sysselsettingsgraden bekymrer fortsatt, men ledigheten synker og optimismen er heldigvis tilbake i norsk økonomi. Fagbevegelsen kan ta noe av æren for at norsk økonomi nå går bedre. Vi har tatt vår del av ansvaret gjennom moderate lønnsoppgjør. Det skal vi være stolte av. Det viser styrken til den norske fagbevegelsen og det norske partssamarbeidet.

Pensjon blir en viktig arbeidsoppgave for YS i 2018. Dagens offentlige tjenestepensjon skal endres. I tillegg må AFP-ordningen (avtalefestet pensjon) i offentlig sektor tilpasses pensjonsreformen. Også AFP-ordningen i privat sektor kan komme til å bli et av de større temaene under forhandlingene til våren.

Digitalisering, automatisering og den nye, industrielle revolusjonen bør både glede og bekymre oss. Jeg er bekymret for de som ikke klarer å henge med i utviklingen, både unge som sliter med å fullføre formell utdanning og voksne som ikke får fylt på kompetansen. Derfor må vi som fagbevegelse prioritere kompetanseutvikling.

Jeg ønsker både medlemmer, tillitsvalgte, ansatte i YS-familien og samarbeidspartnere en koselig julefeiring og et godt nytt år! Nyt julefreden, lad batteriene og vær godt forberedt til et nytt år med nye utfordringer!

Med vennlig hilsen YS-leder Jorunn Berland

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?