- Gode forslag til å endre videregående skole

– Liedutvalget foreslår helt nødvendige endringer for å øke kvaliteten og gjennomføringen i videregående opplæring, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. Arkivfoto: YS
Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. Arkivfoto: YS

Før jul la Liedutvalget frem utredningen om ny struktur i den videregående opplæringen.

– Frafallet i videregående opplæring har vært bekymringsfullt høyt lenge, særlig på yrkesfag. Når vi ser at arbeidslivet stiller stadig økte krav til formell kompetanse, er det helt avgjørende både for samfunnet og for den enkelte at flest mulig fullfører, sier Skjæggerud.

– Nå har vi hatt reform 94-skolen i 25 år. Da er det på tide med en ny reform, som hever kvaliteten og øker gjennomføringen, mener han.

Foreslår rett til å fullført utdanning med vitnemål eller fag-/svennebrev

Liedutvalget foreslår blant annet å endre dagens rett til treårig opplæring til rett til å fullføre frem til vitnemål eller fag-/svennebrev.

Utformingen av tilbudet må være tilpasset elevene og lærlingenes ulike forutsetninger.

– Det systemet vi har nå fungerer rett og slett ikke for mange. Derfor er jeg glad for at utvalget foreslår å innføre en rett til å fullføre fram til enten vitnemål eller fag-/svennebrev, påpeker YS’ 1. nestleder.

– Det er bra at forslaget også omfatter voksne, som har brukt opp sin rett etter dagens regelverk. Dette er ny og nødvendig tilnærming til videregående opplæring. Systemet må være tilpasset individet, ikke motsatt.

– En økonom kan bli jurist, men en snekker har ingen rett til å bli rørlegger.

Vil at elevene må bestå de enkelte fag før de kan gå videre

Liedutvalget foreslår at den videregående opplæringen i større grad skal være tilpasset det faglige ståstedet. Elevene må bestå de enkelte fag før de kan gå videre.

– Dette setter elevenes mestring i førersetet og gir skolen i oppgave å kvalifisere elevene underveis. Sammen med å gi elevene rett til opplæring i fag som ikke er bestått, vil dette bidra til å øke gjennomføringen, tror Skjæggerud.

– Vi støtter også forslaget om at flere voksne skal få mulighet til å fornye sin kompetanse, både gjennom rekvalifisering og gjennom ny utdanning. I dag kan alle ta en ny universitetsutdanning i løpet livet, men ingen har rett til et nytt fagbrev. En økonom kan bli jurist, men en snekker har ikke rett til å bli rørlegger. Liedutvalget ønsker å rette opp denne skjevheten, påpeker Skjæggerud.

Skeptisk til forslaget om å fjerne retten til påbygg

YS er noe mer avventende til utvalgets forslag om å fjerne retten til studieforberedende påbygging etter to år på yrkesfag.

– Fleksibilitet i utdanningsløpet må beholdes. Derfor må vi se nærmere på konsekvensene av dette forslaget før vi konkluderer, sier Skjæggerud.

Det er viktig for YS å styrke verdien av realkompetansen. Utvalget tar opp betydningen av å verdsette voksnes realkompetanse, og at realkompetanse skal verdsettes mer ved inntak til videregående. Det mener YS er viktig og riktig.

– God investering både for samfunnet og den enkelte

YS mener også at de økte kostnadene som forslagene medfører vil være en god investering.

– Hvis vi skal ha en fortsatt høy yrkesdeltakelse og en kompetent arbeidsstyrke, må vi investere i utdanning og opplæring. Alternativet er så mye dyrere, både for samfunnet og for den enkelte, poengterer Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?