Regjeringen halverer tilskuddet - NM i yrkesfag avlyst

Regjeringen har foreslått et tilskudd til WordSkillsNorway på 1,9 millioner for neste  år, mot 4,1 millioner i år. – Det er uakseptabelt at NM for yrkesfag må avlyses neste år på grunn av manglende økonomiske rammer, sier YS’ nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

- Vi må tillate at ikke alle ungdommer presterer best på alt i løpet av tida på videregående og gi dem sjansen til å forbedre karakterene sine, men det kunne godt ha blitt satt en øvre grense for hvor mange ganger et fag kan forbedres, mener YS’ nestleder, Lizzie Ruud Thorkildsen.

Årsaken til reduksjonen er at Kunnskapsdepartementet neste år oppretter en søknadsbasert tilskuddsordning. Fordi ordningen enda ikke er etablert, foreslår departementet at den skal gjelde fra 1. juli 2024, og at det i statsbudsjettet kun bevilges midler for første halvår.

WorldSkills har i mange år vært en særs viktig bidragsyter for å heve yrkesutdanningenes status. I samarbeid med fylkeskommunene arrangerer de årlig NM for yrkesfag, og trener landslaget i yrkesfag for å gjøre dem forberedt til å delta i EM og VM.

På grunn av den økonomiske usikkerheten for 2024 har WordSkillsNorway sammen med fylkeskommunene måttet ta den tunge beslutningen om å avlyse neste års NM.

– For å kunne planlegge og gjennomføre nasjonale og internasjonale konkurranser for våre unge, dyktige fagarbeidere, er det behov for forutsigbarhet i de økonomiske bevilgningene. Her forventer vi at det kommer penger i budsjettet slik at aktivitetene for 2024 opprettholdes, sier Lizzie Ruud Thorkildsen ettertrykkelig.

Statsbudsjettet ellers viser en sterkere satsning på fag- og yrkesopplæring, noe YS har støttet i sine kommentarer og innspill til statsbudsjettet.

– Når vi vet både mangelen på og viktigheten av fagarbeidere, er det underlig at regjeringens satsning på fag- og yrkesopplæring ikke også inkluderer å gi WordSkills den økonomiske tryggheten og forutsigbarheten de trenger, påpeker YS’ nestleder.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?