Læreplassjeger 2021

Hvert år er det omlag 8000 ungdommer som ikke får læreplass. Dette er det mange grunner til, men den største er at det er mangel på læreplasser. – Dette må vi gjøre noe med, sier YS-leder Erik Kollerud.

Janne Handrum var ambassadør for kampanjen Yrkesfagenes år 2018

Læreplassjeger er en landsomfattende kampanje for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser. Kampanjene starter denne uka og vil holde på fram til høsten. Fylkeskommuner, partene i arbeidslivet, opplæringskontorer og skoler bidrar alle i aksjonen.

– Jeg vil oppfordre våre forbund og medlemmer til å gjøre en innsats for at flere skal få læreplass slik at de får fullført sin utdanning. Det er et stort behov for dyktige fagarbeidere, sier YS-lederen. 

Nedbemanninger i forbindelse med epidemien har også gått utover mange lærlinger.

– Det er derfor viktigere en noen gang å gjøre en innsats for flere læreplasser i år, sier Kollerud.

Mange av YS sine 220 000 medlemmer arbeider på arbeidsplasser som har en eller flere yrkesgrupper med fagbrev og som derfor kan være en relevant lærebedrift. Hvis det ikke er en lærling på arbeidsplassen, så ta kontakt med ledelsen eller personalavdelingen og spør om det er mulig å ta inn en lærling, sier YS-lederen. Hvis de allerede har en lærling, så er det kanskje plass til en til.

Også de som ikke jobber på en arbeidsplass der fagbrev er blant kvalifikasjonskravene, kan likevel gjøre en innsats. Neste gang du er innom en frisør, besøker noen på et sykehjem, henter barn i barnehage eller SFO, leverer bilen på verksted el.l. så spør om de har lærling. Hvis de ikke har, kan du si “Da synes jeg dere skal få det.”

Forbrukermakt er viktig. Godkjente lærebedrifter har ofte et skilt der det står “Godkjent lærebedrift”. Velg de som er lærebedrifter når du skal kjøpe varer eller tjenester, og skryt av dem fordi de er lærebedrift.

Våre medlemmer bidrar også til lærlingeordningen ved å stille opp som veiledere for lærlingene gjennom læretida, sier Erik Kollerud. Det å dele sin faglige kompetanse med de som er under utdanning, er med på å opprettholde en god kvalitet på den yrkesfaglige utdanningen i Norge og et godt bidrag for å sikre kompetent arbeidskraft for framtida.

– Vi er stolte av den innsatsen våre medlemmer gjør på dette området, sier han.

Her finner du flere tips til ting du kan gjøre for å delta

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?