Må holde oss oppdatert på jobb

Norge holder høyt nivå på utdanning og opplæring i og utenfor arbeidslivet, samtidig som kontinuerlig kompetanseutvikling blir stadig viktigere, viser ny rapport.

Utvalget, som har vært ledet av professor Steinar Holden, slutter seg til frontfagsmodellen. Arkivfoto: Liv Hilde Hansen

Kompetansebehovsutvalget (KBU) nye rapport peker på utfordringer vi må løse skal vi sikre konkurransefortrinnet til det norske arbeidslivet, sier YS-leder Erik Kollerud.

– Utvalget peker på at økende digitalisering vil innebære nye måter å jobbe på og stadig økte krav til digitale ferdigheter hos alle, og at evnen til å lære og å fylle på med nye ferdigheter blir enda mer sentralt fremover. Derfor mener vi at det må legges bedre til rette for flere kan ta relevant etter- og videreutdanning, sier Kollerud.

Rapporten viser også at det er de med høyest utdannelse som får og tar mest kompetansepåfyll.

– For oss er det viktig at alle arbeidstakere utvikler kompetansen sin, og at dette ikke bare skal handle om å ta lange kurs eller nye universitetsgrader. Vi må legge til rette for at flere kan ta kortere kurs og oppdateringer som er direkte relevante for sin arbeidssituasjon, sier YS-lederen.

– Vi må også anerkjenne at svært mye av opplæringen og kompetanseutviklingen skjer i arbeidslivet. Når flere bytter jobb oftere bør vi bli flinkere til både og anerkjenne og beskrive realkompetansen arbeidstakere opparbeider seg, sier han.

I løpet av 2019 kommer det flere rapporter på kompetansefeltet. Til sommeren leverer Markussen-utvalget sin rapport om etter- og videreutdanning, og til høsten vil Lied-utvalget levere sin rapport om struktur og innhold i videregående opplæring. Regjeringen har også satt ned en gruppe som skal se på endringer i dimensjoneringen av høyere utdanning.

– Disse utvalgene skal svare på flere av de viktigste problemstillingene KBU trekker opp. Jeg håper vi får se konkrete politiske tiltak som sikrer at vi forvalter og utvikler humankapitalen i samfunnet. Det er vårt fremste konkurransefortrinn, og det som skal sikre at vi klarer omstillingen, sier Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?