Mer undervisning vil bli digital

Mer av undervisningen vil skje digitalt, men de som skal forelese kan for lite om verktøyene. YS-leder Erik Kollerud mener de som underviser må få bedre kunnskap.

4 unge arbeidstakere jobber på et callsenter og hjelper hverandre med å finne ut av ting på jobben
Foto: Istock

På grunn av koronakrisen har den digitale undervisningen eksplodert. Dette er gode verktøyer, vi må fortsette å bruke når samfunnet nå åpnes opp igjen, mener YS-lederen.

– Digital undervisning vil gi voksne som trenger, eller ønsker mer kompetanse helt nye muligheter. Det kan blant annet gjøre det lettere å kombinere utdanning med jobb og familieliv, mener Kollerud.

De som underviser etterlyser selv mer kompetanse i pedagogisk bruk av digitale verktøy, i følge en rapport fra Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning).

– Det er bra at de som underviser er opptatt av at det må være god kvalitet på digital opplæring. Det er viktig hvis digitale verktøy skal tas mer i bruk i undervisningen fremover. Når de som underviser selv sier at de trenger opplæring i pedagogisk bruk av digitale verktøy, må vi gi dem det, sier YS-lederen.

YS-lederen mener det må på plass en mye mer fleksibel og modulbasert opplæring, tettere koblet på arbeidslivet. Da er det en utfordring at de ansatte mangler kompetanse.

Tirsdag legges Stortingsmeldingen «Kompetansereformen – Lære hele livet frem» for Stortingets utdannings- og forskningskomite.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?