Ny stortingsmelding om fagskolen

Det bør bli mer attraktivt å ta fagskoleutdanning. Og utdanningen bør kunne være et fullverdig alternativ til universitets- og høyskoleutdanninger. Dette er noen av målene i den nye stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden».

Torbjørn Røe Isaksen fotografert mens han legger frem stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden».
Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) går inn i regjeringen som ny arbeidsminster,. YS har klare forventinger. Foto: Kunnskapsdepartementet

Stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» inneholder nærmere femti tiltak. Målet er å gjøre fagskoleutdanningene mer attraktive, som fullverdig og yrkesrettet alternativ til universitets- og høyskoleutdanninger.

Dette er noen av tiltakene

  • Utviklingspott på 35 millioner kroner
  • Rett til å være del av en studentsamskipnad
  • Bedre overgang til universitets- og høyskoleutdanninger
  • Nytt nasjonalt opptakssystem
  • Ny tilskuddsordning for fagskoleutdanning
  • Ny kvalitetspris
  • Kartlegge og heve kompetansen blant fagskolelærerne
  • Bedre kunnskapsgrunnlag om fagskoleutdanningen
  • Treårig fagutdanning ved særlige tilfelle

Trenger fagfolk for å lykkes med omstillingen av norsk økonomi

– Arbeidstakere med yrkesfag- og fagskoleutdanning er viktige for at vi skal lykkes med omstillingen av norsk økonomi. Da må vi få mange nok til å velge yrkesrettede utdanninger fremover, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da meldingen ble lansert.

YS vil styrke fagskolen på egne premisser

Et av forslagene i stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» er at det skal innføres studiepoeng i stedet for fagskolepoeng. Helt siden arbeidet med utredningen «Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg» har YS gått inn for å beholde fagskolepoeng.

– Vi ønsker å styrke fagskolen på dens egne premisser. Universitets- og høyskolesystemet skal ikke definere verdien av kompetanse en har oppnådd på læring i andre deler av utdanningssystemet, forklarer YS-leder Jorunn Berland.

– Mange spennende forslag til hvordan en kan styrke fagskolen

Meldingen inneholder ellers en rekke spennende og lovende forslag til hvordan fagskolen kan styrkes, slik at den får en viktig plass i utdanningssystemet.

– YS mener at en sterk og tydelig fagskole vil ha positive effekter på ungdommens valg av yrkesfaglig utdanninger. Vi vil derfor sette oss godt inn i meldingens innhold og følge opp det videre arbeidet. Det er spesielt viktig å opprettholde og videreutvikle fagskolens egenart og nærhet til arbeidslivet, mener Berland.

– Det er liten tvil om at arbeidslivet har behov for den kompetansen fagskolene gir. Derfor må denne utdanningsveien gjøres kjent og attraktiv, sier hun.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?