Ny stortingsmelding om fagskolen

Det bør bli mer attraktivt å ta fagskoleutdanning. Og utdanningen bør kunne være et fullverdig alternativ til universitets- og høyskoleutdanninger. Dette er noen av målene i den nye stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden».

Torbjørn Røe Isaksen fotografert mens han legger frem stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden».
Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) går inn i regjeringen som ny arbeidsminster,. YS har klare forventinger. Foto: Kunnskapsdepartementet

Stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» inneholder nærmere femti tiltak. Målet er å gjøre fagskoleutdanningene mer attraktive, som fullverdig og yrkesrettet alternativ til universitets- og høyskoleutdanninger.

Dette er noen av tiltakene

  • Utviklingspott på 35 millioner kroner
  • Rett til å være del av en studentsamskipnad
  • Bedre overgang til universitets- og høyskoleutdanninger
  • Nytt nasjonalt opptakssystem
  • Ny tilskuddsordning for fagskoleutdanning
  • Ny kvalitetspris
  • Kartlegge og heve kompetansen blant fagskolelærerne
  • Bedre kunnskapsgrunnlag om fagskoleutdanningen
  • Treårig fagutdanning ved særlige tilfelle

Trenger fagfolk for å lykkes med omstillingen av norsk økonomi

– Arbeidstakere med yrkesfag- og fagskoleutdanning er viktige for at vi skal lykkes med omstillingen av norsk økonomi. Da må vi få mange nok til å velge yrkesrettede utdanninger fremover, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da meldingen ble lansert.

YS vil styrke fagskolen på egne premisser

Et av forslagene i stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» er at det skal innføres studiepoeng i stedet for fagskolepoeng. Helt siden arbeidet med utredningen «Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg» har YS gått inn for å beholde fagskolepoeng.

– Vi ønsker å styrke fagskolen på dens egne premisser. Universitets- og høyskolesystemet skal ikke definere verdien av kompetanse en har oppnådd på læring i andre deler av utdanningssystemet, forklarer YS-leder Jorunn Berland.

– Mange spennende forslag til hvordan en kan styrke fagskolen

Meldingen inneholder ellers en rekke spennende og lovende forslag til hvordan fagskolen kan styrkes, slik at den får en viktig plass i utdanningssystemet.

– YS mener at en sterk og tydelig fagskole vil ha positive effekter på ungdommens valg av yrkesfaglig utdanninger. Vi vil derfor sette oss godt inn i meldingens innhold og følge opp det videre arbeidet. Det er spesielt viktig å opprettholde og videreutvikle fagskolens egenart og nærhet til arbeidslivet, mener Berland.

– Det er liten tvil om at arbeidslivet har behov for den kompetansen fagskolene gir. Derfor må denne utdanningsveien gjøres kjent og attraktiv, sier hun.