Nytt program for topptillitsvalgte

1. september gikk startskuddet for det nye utdanningstilbudet rettet mot topptillitsvalgte i YS. Kandidatene skal gjennomføre fire samlinger og levere avsluttende eksamen i mai 2022.

Foto: Samlet under kunnskapens tre. 20 deltakere fra YS-forbundene Negotia, Delta, Finansforbundet og Parat er i gang med det nye topptillitsvalgtprogrammet. Foto: Gerda M. Sørli Brechan (Høyskolen Kristiania)

Terje Bergersen, Svein Åge Eriksen og Liv Hilde Hansen

Opplegget kjøres i regi av YS-forbundene Negotia, Delta, Finansforbundet og Parat, og er utviklet i samarbeid med Høyskolen Kristiania.

– Vi er glade for å kunne tilby dette nye utdanningstilbudet. Deltakerne er erfarne tillitsvalgte som har vært gjennom mesteparten av våre øvrige kurs, og som er motiverte for å ta et ekstra kompetanseløft, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i Finansforbundet.

Topptillitsvalgte skal få mulighet til å utveksle kunnskap

Formålene med programmet er å gi noen av forbundets mest erfarne tillitsvalgte mulighet til å utveksle kunnskap med tillitsvalgte i andre forbund, og på den måten bidra til å utvikle “beste praksis» innen fagforeningsledelse.

– Det spesielle med studiet er at deltakerne utforsker egen praksis som tillitsvalgte og setter dette inn i en teoretisk kontekst. Det bygges med andre ord en bro mellom teori og praksis. Ambisjonen er å avdekke ny kunnskap om det å være tillitsvalgt, noe som også vil gi forbundene verdifull innsikt, sier Pål Hannevig, utviklingssjef i Negotia.

Den første samlingen ble holdt 31. august til 2. september, på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker. Deretter blir det én samling i november og de to siste i februar og april neste år. Bestått eksamen som avlegges i mai, gir 15 studiepoeng.

Ledelse, kommunikasjon, trender og fremtid

Temaene i programmet er som følger:

  • Første samling: Endring, selvledelse og ledelse
  • Andre samling: Megatrender og fagbevegelsens fremtid
  • Tredje samling: Endring og disrupsjon
  • Fjerde samling: Kommunikasjon og påvirkning

20 tillitsvalgte er med på programmet – like mange fra hvert av de fire forbundene.

YS Stat lanserer nytt utdanningstilbud på nyåret

Også YS Stat har et utdanningstilbudet rettet mot topptillitsvalgte. Her lanseres det et nytt og enda bedre opplegg i løpet av høsten.

– Vi jobber nå med å ferdigstille et tilbud for tillitsvalgte gjennom Høyskolen Kristiania. Dette vil erstatte vårt tidligere sagnomsuste «Topptillitsvalgtstudie». Vi kommer til å tilby et toårig studium, med fire moduler og i tillegg samlinger i regi av YS Stat, forteller leder Av YS Stat, Pål N. Arnesen.

– Studieopplegget skal behandles av YS Stats hovedsammenslutningstyre i september. Vi forventer oppstart på nyåret, med inntil 40 tillitsvalgte, opplyser han.

Terje Bergersen, Svein Åge Eriksen og Liv Hilde Hansen

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?