Oppnevnte utvalg om kompetansebehov

Mandag 22. mai oppnevnte Kongen i statsråd Kompetansebehovsutvalget (KBU). Seniorrådgiver Bente Søgaard representerer YS i utvalget.

Seniorrådgiver Bente Søgaard representerer YS i utvalget.

Formålet med utvalget er å frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov som grunnlag for nasjonal og regional planlegging og for den enkeltes og arbeidslivets strategiske kompetansebeslutninger.

Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Derfor setter regjeringen ned et utvalg som skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Dette er et spennende og viktig arbeid som jeg ser fram til å være med på, sier Bente Søgaard, fagansvarlig for utdanning og kompetanse i YS.

– En av de største utfordringene vi står overfor er å skape et fleksibelt arbeidsliv som raskt tilpasser seg nye utfordringer og behov. Tilgang på arbeidskraft med riktig og tilstrekkelig kompetanse er nødvendig for å videreføre velferdsstaten, sier Søgaard.

– Det er viktig for YS å bidra til at våre medlemmer fortsetter å være attraktive på arbeidsmarkedet, og er rustet til å møte de omstillinger som vi vet vil komme.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?