- Skuffende at regjeringen ikke styrker videreutdanning

– Når regjeringen først velger å bruke syv milliarder ekstra, savner vi prioritering av kompetanseheving og digitalisering. Det sier YS-leder Erik Kollerud i en kommentar til det reviderte statsbudsjettet, som ble lagt frem i dag.

I desember i fjor signerte regjeringen bransjeprogram for helse- og omsorgssektoren og bygg og industri. YS mener det ikke er nok, og vil ha penger til flere slike programmer. Arkivfoto: Siv M. Bjelland

– Jeg er skuffet over at regjeringen ikke benyttet muligheten til å styrke satsingen på etter- og videreutdanning for arbeidstakerne, gjennom å tilføre mer midler til bransjeprogrammene for kompetanse, sier YS-lederen.

– YS har stor tro på bransjeprogrammene. Dette er en god måte å skreddersy og målrette opplæringstiltak på. Her burde regjeringen åpenbart bevilget mer penger. Da kunne en utvidet ordningen og lagt opp til programmer i flere bransjer enn de to vi har i dag, påpeker Kollerud.

Bransjeprogrammene er en kortere utdanning ved fagskole, finansiert med offentlige midler. Programmet gir fagarbeiderne ny kompetanse, slik at de er bedre rustet til å møte den teknologiske utviklingen. I dag fins det bransjeprogram i helsesektoren og i bygg- og anlegg.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?