- Vi må ta et krafttak for å skaffe flere læreplasser

– Vi må sørge for at flere bedrifter og institusjoner tar inn lærlinger, sier YS-leder Erik Kollerud. Læreplassjegere over hele landet jobber nå med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser.

Illustrasjon av en mann som prøver å fange noe med håv.
Målet med å være Læreplassjeger er å gi synlighet og oppmerksomhet rundt behovet for flere lærebedrifter og læreplasser.

I juni startet WorldSkills Norway og fylkeskommunene en kampanje for rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser. 

– Det er nødvendig at vi tar et krafttak og skaffer flere læreplasser på grunn av koronakrisen. Kampanjen er landsomfattende, startet nå i juni og kommer til å fortsette til godt utpå høsten, opplyser YS-leder Erik Kollerud.

 – Vi trenger flere læreplassjegere

– Vi oppfordrer både YS-forbundene, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler til å bli læreplassjegere. Vi må alle bidra til at bedrifter og virksomheter blir oppsøkt og oppfordret til å ta inn lærlinger, mener Kollerud.

WorldSkills Norway vil sende ut flere tusen brev i sommer til potensielle lærebedrifter, basert på lister som er utarbeidet sammen med Udir (Utdanninsdirektoratet).

Bedriftene som er interessert i å bli lærebedrift kan selv melde inn dette på på www.læreplassjeger.no.

De vil også bli kontaktet av læreplassjegere i de respektive fylker.

 Felles kampanjemateriell

– Det er utarbeidet felles materiell for alle landets læreplassjegere, opplyser Kollerud.

En informasjonsbrosjyre kan deles ut til potensielle lærebedrifter og refleksvester, caps’er og t-skjorter til læreplassjegerne som skal ut på bedriftsbesøk. Materiell kan bestilles på www.læreplassjeger.no.

Dette er læreplassjeger-kampanjen 2020 

  • Læreplassjeger-kampanjen 2020 er en landsomfattende kampanje, som har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser.
  • Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere.
  • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere.
  • Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen
  • Kampanjens nettadresse: www.læreplassjeger.no
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?