YS fornøyd med signeringen av ny Samfunnskontrakt for flere læreplasser

– Vi må aldri gi opp arbeidet med å skaffe læreplasser til alle som er kvalifisert for det, sier Hans-Erik Skjæggerud, nestleder i YS.

Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. Arkivfoto: YS
Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. Arkivfoto: YS

Antallet nye lærekontrakter har økt med 24 prosent siden den første Samfunnskontrakten for flere læreplasser ble inngått i 2012. I samme periode har antall søkere til læreplass også økt, så målet om læreplass til alle er ikke nådd. I fjor fikk 76 prosent av de som søkte lærekontrakt og startet i lære. Det betyr at nesten 7 000 søkere sto uten læreplass. 4 400 av dem var ungdommer. 

– Det er en stor utfordring, både for den enkelte og for samfunnet, at så mange hvert år ikke fullfører videregående opplæring, sier YS’ nestleder, Hans- Erik Skjæggerud. 

– Vi må alle gjøre en innsats for fjerne barrierene for å fullføre videregående opplæring, slik at unge slipper inn i arbeidslivet og arbeidslivet får kompetansen det er behov for, understreker han. 

Alle som er kvalifisert skal få tilbud om læreplass

Hovedmålet med den nye samfunnskontrakten er at alle som er formelt kvalifisert skal få tilbud om læreplass. I arbeidet med å skaffe flere læreplasser skal det opprettes nettverk for samarbeid lokalt. Det skal også gjøres en innsats for å rekruttere flere lærebedrifter.

“Samfunnskontrakt for flere læreplasser” ble første gang signert i 2012, og da for en fireårs periode. Våren 2016 ble en ny og videreutviklet kontrakt signert av de største organisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.Etter ønske fra partene ble kontraktstiden så utvidet med ett år, på grunn av den spesielle situasjonen under koronapandemien.

Avtalen som nå er signert gjelder for perioden 2022-2026, og er signert av Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, YS, LO, Unio, NHO, Virke, Arbeidsgiverforeningen Spekter, KS, Maskinentreprenørenes Forbund, og Norges Rederiforbund.

– Gi søkere som ikke kan skilte med toppkarakterer en sjanse

– Vi må i denne perioden ha spesielt fokus på de vi ser har spesielt store problemer med å få læreplass, sier Skjæggerud.  

– Det er uakseptabelt at skolen du har gått på, eller navnet ditt skal være et hinder for å få læreplass. YS vil også sterkt oppfordre arbeidsgivere til også å gi søkere som ikke kan skilte med toppkarakterer en sjanse. 

– Det finnes utallige historier om de som har blomstret opp da de forlot skolebenken, kom inn i arbeidslivet og fikk lov til å arbeide med det de ønsket, minner Skjæggerud om.  

Tiltak i Samfunnskontrakt for flere læreplasser 2022-2026:

  • Styrke det lokale og regionale arbeidet for flere læreplasser
  • Bidra i arbeidet med å sikre bedre dimensjonering av opplæringstilbudet i fylkene
  • Bidra til at lærebedrifter får rekruttert lærlinger i næringer og lærefag hvor det er mangel på lærlinger
  • Motarbeide all diskriminering i rekruttering av lærlinger
  • Opplæringen i skole brukes strategisk for å forberede elevene på læretid og øke mulighetene for at de skal få læreplass
  • Arbeide for å starte tidligere med formidling av søkere til læreplass
  • Erfaringsdeling og relasjonsbygging mellom skole, opplæringskontor, arbeidsliv, fylkeskommunen og andre sentrale aktører.
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?