YS’ om ny Stortingsmelding om opptak til høyere utdanning 

– Regjeringen foreslår moderate endringer i opptakssystemet til høyere utdanning, men tar ikke tilstrekkelig hensyn til et mer moderne og utvidet kompetansesyn, sier YS’ nestleder, Lizzie Ruud Thorkildsen.

- Vi må tillate at ikke alle ungdommer presterer best på alt i løpet av tida på videregående og gi dem sjansen til å forbedre karakterene sine, men det kunne godt ha blitt satt en øvre grense for hvor mange ganger et fag kan forbedres, mener YS’ nestleder, Lizzie Ruud Thorkildsen.

Bente Søgaard

Fagansvarlig for YS’ kompetanse- og utdanningspolitikk

Fredag la Regjeringen frem en ny Stortingsmelding om opptakskrav til høyere utdanning. Målet med å endre systemet er at flere ungdommer skal komme raskere i gang med sin utdanning etter at de er ferdige med videregående opplæring.  

Den største endringen som foreslås er å fjerne tilleggspoeng for alder og annen skole og utdanning etter videregående skole.  

Kun tilleggspoeng for realfag (2 poeng) og førstegangstjeneste (1 poeng) beholdes. Det betyr at antall mulige tilleggspoeng reduseres fra 14 til 3.  

Muligheten for å ta opp igjen fag for å forbedre karakterene fra videregående skole beholdes. 

Inkluderer ikke voksne med annen kompetanse

YS har levert innspill til Stortingsmeldingen og har vært særlig opptatt av at gjeldende opptakskrav og vurderinger ikke favner bredt nok til å inkludere voksne med en annen erfarings- og kompetansebakgrunn.  

Både studiemiljø og arbeidsliv går glipp av kompetanse og innovasjon når ikke universitets- og høyskolesektoren i større grad blir åpnet opp for et bredere kompetansegrunnlag enn generell studiekompetanse. 

– Forslaget om å fjerne tilleggspoeng er i overensstemmelse med YS sitt høringssvar, men vi hadde også håpet på en begrensning i muligheten for å ta opp igjen fag, sier Thorkildsen.

– Vi må tillate at ikke alle ungdommer presterer best på alt i løpet av tida på videregående og gi dem sjansen til å forbedre karakterene sine, men det kunne godt ha blitt satt en øvre grense for hvor mange ganger et fag kan forbedres, mener YS’ nestleder.

Viktig at ungdom kommer raskt i gang 

YS synes i likhet med regjeringen at det er viktig at ungdom kommer raskt i gang med videre utdanning etter videregående.  

Norge har et stort behov for kvalifisert arbeidskraft. Derfor er det nødvendig å redusere oppholdet mellom videregående opplæring og høyere utdanning, som brukes til å samle ekstrapoeng for å komme inn på ønsket studium.  

YS mener at det ikke er noen motsetning mellom dette og at universitets- og høyskolesektoren også skal kunne ha andre opptakskrav for voksne med en annen erfaringsbakgrunn enn generell studiekompetanse. 

YS ønsker kvote for voksne med annen kompetansebakgrunn 

– Det er i dag en kvote for førstegangsvitnemål og en kvote for ordinære søkere. Det burde utvides med en kvote for voksne med annen kompetansebakgrunn der en kunne benytte realkompetansevurdering og opptaksprøver, sier Thorkildsen. 

Regjeringen foreslår også å fjerne de særskilte opptakskravene med 3 i matematikk og norsk til sykepleierutdanningen, og åpner opp for å søke om unntak for tilsvarende krav til lærerutdanningen. 

– Vi er enige med regjeringen i at det er sluttkompetansen etter fullført utdanning som sykepleier og lærer som er viktig, og har tiltro til at utdanningsinstitusjonene kan ivareta denne oppgaven uten en grense for karakter i to fag fra videregående, sier Thorkildsen. 

– Det er verd å merke seg at Regjeringen også forslår å fjerne kjønnspoeng og erstatte dette med kjønnskvoter, ved å si at alle utdanninger skal ha minst 20 prosent representasjon fra det ene kjønnet, påpeker Thorkildsen. 

Bente Søgaard

Fagansvarlig for YS’ kompetanse- og utdanningspolitikk
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?