YS tror flere vil fullføre videregående 

Regjeringen har varslet at det skal innføres fullføringsrett i videregående skole i stedet for dagens tidsbegrensede rett. – Dette er et viktig tiltak for at få flere til å gjennomføre videregående, sier YS-leder Erik Kollerud.

Foto: Erik Sundt

Forslaget er i tråd med mangeårige krav fra YS og med Lied-utvalgets innstilling fra 2019.

– Dette er et helt nødvendig paradigmeskifte i hvordan vi tenker videregående opplæring. Vi har altfor lenge vært opptatt av at elevene skal tilpasse seg systemet og ikke omvendt. Slik det er nå, skaper vi utenforskap, sier Kollerud.

– I dagens arbeidsmarked er det vanskelig å få jobb uten å ha fullført videregående, og det blir enda vanskeligere fremover. At så mange som mulig fullfører er derfor avgjørende for både samfunnet og den enkelte, sier han.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at inntil 5500 elever mister retten til offentlig finansiert videregående opplæring hvert år.

I dag fullfører ca. 78 prosent av kullet videregående opplæring. Det betyr at det fortsatt er en fjerdedel som ikke greier å gjennomføre.

– Mange kunne ha fullført, hvis de hadde fått en ny sjanse og litt bedre tid. Å gi disse en rett til å fullføre, og skolene en plikt til å legge til rette for dette er et avgjørende steg, sier YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?