YS vil ha andre aldersgrenser i opplæringsloven

I universitets- og høyskolesystemet får du uttelling for arbeidspraksis fra fylte 23 år. I videregående opplæring premieres du ikke for samme arbeidspraksis før du har fylt 25 år. Det er underlig, synes YS.

Ung jente gir ryggmassasje med stener.
Mange ungdommer får ikke uttelling for arbeidspraksis før etter at de har fylt 25 år. Det ønsker YS å endre på. Foto: Liv Hilde Hansen
Bente Søgaard . Foto: Erik Norrud

Bente Søgaard

Seniorrådgiver

En del ungdommer dropper ut av videregående og får seg en jobb istedenfor. Slik kan de ha fem års relevant arbeid for fagutdanningen de ønsker å ta når de har fylt 23 år. Den arbeidserfaringen får de ikke uttelling for når retten tas ut etter den såkalte ungdomsparagrafen i opplæringsloven.

De kan heller ikke avlegge fagprøven som praksiskandidat, fordi ordningen bare gjelder voksne over 25 år.

Hvis den samme 23-åringen med fem års arbeidspraksis ønske å få studiekompetanse, vil det være tilstrekkelig å ta de seks studiekompetansefagene for å få søke seg inn på en universitets- og høyskoleutdanningen.

YS synes det er underlig at arbeidspraksis verdsettes innenfor universitets- og høyskolesystemet fra fylte 23 år, men ikke før etter fylte 25 år innen videregående opplæring. YS har derfor foreslått å redusere aldersgrensen i opplæringsloven fra 25 år til 23 år.

I vårt høringssvar om endringer i opplæringsloven støtter YS det overordnede med å utvide retten til videregående opplæring.

YS mener likevel grunnlaget for retten til opplæring skal telle mer enn alder når det gjelder hvilken lovparagraf som skal benyttes. YS mener også at utvidet rett til videregående opplæring bør favne bredere enn det som ligger i høringsforslaget. Det bør også vurderes å endre opplæringslovens aldersgrense for skillet mellom ungdom og voksne.

Bente Søgaard . Foto: Erik Norrud

Bente Søgaard

Seniorrådgiver
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?