- Grunnrenteskatt er god samfunnsøkonomi

YS er fornøyd med at regjeringen beholder hovedmodellen for grunnrenteskatt. YS’ sjeføkonom Merete Onshus mener grunnrenteskatten er en effektiv måte å hente inn skatteinntekter på og forklarer at ordningen automatisk tilpasses lønnsomheten i næringen.

YS' sjeføkonom Merete Onshus. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Regjeringen la i går fram sitt forslag til utforming av grunnrenteskatten på havbruk. Forslaget som nå ligger på bordet, er i hovedsak lik den ordningen som ble varslet i september i fjor, men det er gjort noen endringer.

Blant annet er skattesatsen nå 35 prosent i stedet for 40 prosent, og en større andel av skatteinntektene skal gå til vertskommuner og -fylker.

– YS var en av mange som ga høringsinnspill i saken. I vårt innspill la vi vekt på at grunnrenteskatt er en skatteform som har minimale skadevirkninger på aktivitet og investeringsnivå. På denne bakgrunn mente YS at den varslede skatten ikke var en fare for arbeidsplasser eller aktivitet langs kysten, opplyser YS’ sjeføkonom Merete Onshus.

– Slik sett er vi fornøyd med at regjeringen beholder hovedmodellen med en grunnrenteskatt, og ikke går inn for eksempelvis en «færøysk modell» slik næringen har tatt til orde for, sier hun.

Grunnrenteskatt er en effektiv måte å hente inn skatteinntekter på, og den tilpasses automatisk til lønnsomheten i næringen. Er det ikke overskudd, blir det heller ingen skatt, i motsetning til ved en produksjonsavgift eller en færøysk modell.

– Ser vi fremover peker mye i retning av at vi vil trenge økte skatteinntekter. Da er det viktig å unngå at skatten på arbeid øker for mye. Det å i stedet spre skattebyrden på flest mulig skattegrunnlag, for eksempel ved å hente inn mer fra grunnrente, er god samfunnsøkonomi, sier Onshus.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?