Innkalte til møte om digitalisering i næringslivet

YS-leder Jorunn Berland deltok torsdag i Regjeringens digitaliseringsutvalg (RDU), for å drøfte hvordan en kan fremme ny teknologi i næringslivet.

Statsminister Erna Solberg og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på vei inn i møtet i Regjeringens digitaliseringsutvalg. Foto: Liv Hilde Hansen

I møtet diskuterte statsminister Erna Solberg, en rekke statsråder og partene i arbeidslivet hvordan en skal følge opp rapporten fra «Digital21». Ett av forslagene er å opprette «en Chief Digital Officer», med myndighet på tvers av departementene. Slik skal teknologipolitiske tiltak koordineres bedre.

– YS har påpekt at det er behov for sterkere og mer tverrfaglig koordinering av teknologipolitikken. Vi foreslo en egen teknologiminister, men at en nå vurderer å oppnevne en “Chief Digital Officer” er jammen ikke dårlig det heller, sier Jorunn Berland.

– Jeg synes også det er bra at statsministeren har satt ned et eget digitaliseringsutvalg for sine ministre, mener YS-lederen.

Digital 21 skal fremme ny teknologi i næringslivet

Digital21 handler om næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap, i takt med den økende digitaliseringen.

I Digital21 skal det legges frem forslag til en bred og samlet strategi, på tvers av ulike næringer og kompetansemiljøer.

Mange enkeltfaktorer og forhold påvirker næringslivets evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kompetanse. Styringsgruppa for Digital21 har identifisert seks områder som har stor betydning:

  • Muliggjørende teknologier
  • Forskning, utvikling og innovasjon
  • Kompetanse
  • Dataressurser og infrastruktur
  • Sikkerhet
  • Offentlig rammeverk
YS-leder Jorunn Berland i samtale med Thor Kleppen Sættem, statssekretær for justis-, beredskaps- og innvandringsministeren. Foto: Liv Hilde Hansen

– Nøkkelen er de ansattes kompetanse

Det er lagt frem flere rapporter i forbindelse med Digital21. En av rapportene handler om kompetanse. Her påpekes hvor viktig læring nær arbeidsplassen er for utvikling av kompetanse i næringslivet.

– Jeg vil gå så langt som å si at det er dette er det viktigste. Derfor stiller vi oss undrende til at så få av forslagene faktisk retter seg mot dette, sier YS-leder Jorunn Berland.

– Arbeidsnær læring er særlig viktig for den delen av arbeidsstyrken som ikke har lang, formell utdanning. Hvis vi skal ta på alvor at teknologien endrer kompetansebehovene i høyt tempo, trenger vi å legge til rette for læring på arbeidsplassene i enda større grad. Læring kan ikke bare foregå på utdanningsinstitusjoner eller kursløp, fjernt fra arbeidssituasjonen, mener Berland.

Dette er Regjeringens digitaliseringsutvalg (RDU)

Regjeringens digitaliseringsutvalg (RDU) er opprettet av statsministeren, og består i tillegg av finansminister Siv Jensen, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, helseminister Bent Høie og justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

I tillegg inviteres andre statsråder til møtet når tema for møtet berører deres ansvarsområder.
RDU er et forum for å diskutere saker relatert til digitalisering, som er av stor betydning for regjeringen og hvor ansvaret ligger hos flere statsråder. RDU skal sikre god fremdrift og koordinering i arbeidet med regjeringens satsing på digitalisering. Tidligere tema for møtene i RDU har blant annet vært næringslivets digitaliseringsutfordringer, helse- og velferdsteknologi og innovative anskaffelser.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?