Diskuterte kunstig intelligens

YS har presset på for et mer koordinert og overordnet blikk på teknologifeltet.

Monica Paulsen, 2. nestleder i YS, kom direkte fra fremleggingen av regjeringens strategi til konferanse i regi av S Stat og YS Privat med samme tema. Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, åpnet konferansen. Foto: Vetle Daler/Parat

– Regjeringen er i «Nasjonal strategi for kunstig intelligens» tydelig på at kunstig intelligens kommer til å ha store implikasjoner for arbeidslivet. Derfor er det utrolig viktig at partene i arbeidslivet inkluderes i prosessene videre, sier YS-leder Erik Kollerud.

Regjeringen har meldt at det også kommer en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon.

Kollerud sier han forventer at YS og de andre partene i arbeidslivet inkluderes i dette arbeidet.

Kunstig intelligens også tema hos YS Privat og YS Stat

Samme dag som regjeringen la frem sin strategi holdt YS Stat og YS Privat konferanse for sine tillitsvalgte, med nettopp digitalisering og kompetanse som tema. Monica Paulsen, 2. nestleder i YS, kom direkte fra fremleggingen av regjeringens strategi til diskusjonen på konferansen:

– Vi er vant med automatisering og teknologiske løsninger for de funksjonene som på mange måter har vært manuelle transaksjoner før. Dette vil vi bare se mer av i framtida, tror hun.

– Vi som fagforening organiserer de ansatte som skal være med og utvikle denne teknologien. Det er viktig at vi er frampå og forstår mekanismene og utfordringene med det, men også hva som er positivt med det, påpeker hun.

Vi tenker ikke over den kunstige intelligensen vi har rundt oss

Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, åpnet konferansen til YS Stat og YS Privat. Chaffey sier følgende om hva kunstig intelligens er og hvordan vi bruker den:

– Kunstig intelligens er ikke nødvendigvis noe vi tenker på som kunstig intelligens i det daglige. For eksempel vil ikke virksomheter gå ut i butikken og kjøpe kunstig intelligens. De vil kjøpe verktøy, som løser ulike problemer, sier han og fortsetter:

– Sykehusene vil ha medisinsk IT, som er i stand til å lese og tolke bilder på andre måter enn før, som kan se gjennom pasientjournaler og finne mønstre som vi ikke er i stand til å finne tidligere.

Norge er mer teknologisk avansert enn de fleste andre land i verden

Både eldrebølgen, klimaendringer og økt globalisering vil påvirke landet vårt. Derfor må vi jobbe smartere og mer effektivt hvis vi skal klare å holde samme nivå på konkurransekraften og velferdstjenestene, i følge regjeringen. Kunstig intelligens står sentralt.

Regjeringen fremholder at mens USA og Kina har kommet veldig langt med applikasjoner rettet mot forbrukerne, ligger Norges styrke i at vi allerede er mer teknologisk avansert og digitalisert – i industrien, næringslivet og offentlig sektor – enn de aller fleste andre land.

«Norge er verdensledende innen prosessindustri, grønn skipsfart, oppdrett og petroleumsvirksomhet. Vi har en av de mest digitaliserte offentlige sektorene i verden. Disse fortrinnene må vi bygge videre på i utviklingen og anvendelsen av kunstig intelligens» slår regjeringen fast i «Nasjonal strategi for kunstig intelligens».

Regjeringen peker også på dilemmaene: Hvem har ansvaret for konsekvensene av en beslutning fattet av kunstig intelligens? Hva skjer når autonome systemer tar egne beslutninger vi er uenige i og som i verste fall skader oss?

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?