Regjeringen vil åpne nasjonalt senter for deling av data

Det planlagte senteret skal ha spisskompetanse på krysningspunktet mellom juss og teknologi. – Vi står midt i en teknologisk revolusjon, som kan løse flere av landets utfordringer, mener YS’ nestleder Hans-Erik Skjæggerud.

F.v.: YS’ 2. nestleder Monica A. Paulsen, digitaliseringsminister Nikolai Astrup, YS’ 1. nestleder Hans-Erik Skjæggerud og YS’ sekretariatssjef Roger Schjerva. Foto: Terje Bergersen/Negotia

YS’ ledelse møtte nylig digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Spørsmål som ble diskutert var blant annet hvordan partene kan involveres når dilemmaer rundt datadeling og digital utvikling skal løses.

– Astrup var særlig interessert i vårt arbeid med kompetansebygging og livslang læring i lys av den digitale utviklingen, forteller YS’ 2. nestleder, Monica A. Paulsen.

Mener vi vil møte store utfordringer med globalisering, ny demografi og klima

Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS, er opptatt av at landet står overfor store utfordringer, knyttet til globalisering, demografi, klima og miljø.

– Samtidig står vi midt i en teknologisk revolusjon. Gjør vi ting riktig, kan dette hjelpe oss med å løse flere av disse utfordringene, mener han.

– Men det vil kreve store omstillinger. Arbeidstakerne vil bli sterkt berørt. Da er det avgjørende at partene i arbeidslivet er involvert og kan påvirke endringene som kommer, poengterer han.

– Vårt budskap til Astrup var at arbeidslivets parter må trekkes mye tettere inn i dette arbeidet. Den norske samarbeidsmodellen har vært vår sterkeste omstillingsmuskel. Dersom den ikke tas i bruk også fremover, vil vi ikke lykkes, advarer Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

Legger frem nasjonal strategi for kunstig intelligens

– I møtet med Astrup fikk vi også nyttig informasjon om arbeidet med Regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens, opplyser Paulsen.

Strategien skal etter planen ferdigstilles innen årsskiftet.

– Regjeringen arbeider med løsninger for sikker og effektiv datadeling. I møtet med digitaliseringsministeren ga vi våre innspill om partenes rolle; Hvor viktig det er å involvere tidlig, på alle fronter. Digitaliseringen åpner for store muligheter. For å lykkes må det være åpenhet og samarbeid og utviklingen må styres i riktig retning, sier YS’ 2. nestleder.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?