Ville høre hvordan Norge jobber med kompetanse

Representanter for regjeringen i Singapore har vært i Norge for å høre om hvordan vi jobber med kompetanseutvikling og livslang læring. YS deltok på møtet.

En delegasjon fra Singapore besøkte nylig Norge, med Tharman Shanmugaratnam, (Senior Minister and Coordinating Minister for Social Policies), Chin Lum Kwa, (Special Assistant to Senior Minister) og Kenneth Leong, (Assistant Director, Monetary Authority of Singapore) i spissen.

– Delegasjonen ønsket å sette seg inn i hvordan Norge jobber med kompetanseutvikling og livslang læring, forteller YS-leder Erik Kollerud, som deltok på det han omtaler som et dialogmøte.

Kompetanaeutvikling gjør at alle blir godt rustet for arbeidslivet

– Klimaendringer, globalisering, demografi og teknologi fører til store forandringer for alle land. Både i samfunnet generelt og på arbeidsplassene. Den teknologiske revolusjonen gir oss enorme muligheter til å løse disse utfordringene, sier YS-lederen.

– Vi må sørge for at mennesket står i sentrum for denne store omstillingen. En av de viktigste oppgavene er å legge til rette for livslang læring, slik at alle er godt rustet til å delta i arbeidslivet.

– Vi har kanskje ikke alle verktøyene vi trenger for sikre YS-medlemmene og arbeidstakerne generelt kompetanseutvikling gjennom et helt arbeidsliv. Derfor har YS engasjert seg i hvordan vi skal jobbe med livslang læring, opplyser Kollerud.

– Dette er et satsingsområde i YS, og hvor flere forbund har prosjekter, forteller han.

Flere YS-forbund samarbeider om prosjekt for kartlegging av kompetanse

YS-forbundene Delta, Parat og Negotia har samarbeidet med firmaet CXS for å utvikle et system der medlemmer kan få kartlagt deler av sin kompetanse og få karriereveiledning for å styrke sin posisjon i arbeidsmarkedet.

– YS forbundenes arbeid er fortsatt på pilotstadiet, men vil gi oss viktige erfaringer. YS ønsker å bidra til at alle våre medlemmer sikres kontinuerlig og riktig kompetansepåfyll. Et viktig mål vil være å medvirke til at det etableres systemer, som gjør det enklere for medlemmene å kartlegge erfaringer og kompetanse, opplyser YS-lederen.

– Derfor er samarbeidet med teknologibedrifter som CXS så viktig, forklarer Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?