Nytt utvalg skal se på tilknytningsformer i arbeidslivet

YS er fornøyd med at regjeringen har oppnevnt et utvalg, som skal vurdere rammene for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet.

YS-leder Erik Kollerud sammen med tidloigere arbeidsminister Anniken Hauglie. Foto: Thomas Brun/Scanpix

– Arbeidslivet står overfor store endringer. Teknologiutvikling, klimautfordringer og globalisering vil påvirke arbeidsplassene våre fremover, forklarer arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Endringene kan handle om hvordan virksomheter organiserer seg, hvilken tilknytning det er mellom de som tilbyr og de som utfører arbeid, og ha betydning for rettigheter og plikter i arbeidslivet, sier arbeidsministeren.

YS-lederen ønsker utvalget velkomment

– Den tradisjonelle måten vi har organisert forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på utfordres. Presset kommer fra flere kanter, både fra plattformer som formidler arbeid og fra virksomheter som aktivt organiserer seg bort fra arbeidsgiveransvaret. Denne utviklingen ønsker vi ikke, poengterer YS-leder Erik Kollerud.

Problemstillingen satt på spissen i sakene om Norwegian og Aleris

YS-lederen peker på to saker som nylig har gått i rettsapparatet som eksempler på utviklingen:

– I Norwegian-saken og Aleris-saken ble problemstillingen satt på spissen. Virksomhetene uthulet arbeidsgiveransvaret gjennom kreativ selskapsorganisering og bruk av selvstendig næringsdrivende, sier Kollerud.

– Dommene viser med all tydelighet at det finnes hull i dagens lovverk. Det er nødvendig med justeringer, for å tilpasse lovverket til en ny tid.

Både arbeidsgiver og arbeidstaker må ha tydelige plikter og rettigheter

Kollerud er opptatt av å bevare den norske partsmodellen både sentralt og lokalt.

– Trygge ansettelsesforhold, samarbeid, medvirkning og tillit mellom ansatte og ledelse er bærebjelker i den norske arbeidslivsmodellen. Dette har gitt oss et innovativt og omstillingsdyktig arbeidsliv. Det fordrer likevel tydelige rettigheter og plikter, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Å bevare dette er viktig for hele arbeidslivet, sier han.

– Derfor er vi glad for at regjeringen svarer på vår bekymring ved å nedsette dette partssammensatte utvalget. Det bekrefter at vi løser felles utfordringer best sammen, i trepartssamarbeidet, sier Kollerud.

Advokat Jan Fougner skal lede utvalget. Partene i arbeidslivet deltar i utvalget. Det skal også tre nøytrale eksperter. Utvalget skal jobbe i to år og avgi en NOU innen 1. juni 2021.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?