YS krever storstilt omstillings- og kompetanseløft

YS-leder Erik Kollerud, med blå genser, foran Stortinget.
YS-leder Erik Kollerud oppfordrer YS-medlemmene om å legge vekt på arbeidslivsspørsmål når de skal velge hvilket parti de vil stemme på i høstens stortingsvalg. Foto: NTB Kommunikasjon

– Nå legger vi rammene for hvordan vi skal komme oss ut av krisen og bygge et sterkere arbeidsliv fremover, sier Kollerud og peker på at regjeringen har to hovedoppgaver:  Å sørge for nok ressurser til inntektssikring og oppfølging av permitterte og ledige. Og å satse kraftig på kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Det er nå vi legger grunnlaget for det arbeidslivet vi skal ha det neste tiåret, sier Kollerud.

Han er opptatt av at de midlertidige ordningene som ble innført tidligere i år forlenges så lenge det er behov for dem, slik at folk kommer raskt tilbake i arbeid.

Videreføring av lønnssubsidier, utdanning med dagpenger og forhøyet dagpengesats

– Ordningen med lønnssubsidier, mulighetene for utdanning under dagpenger og forhøyet dagpengesats er viktig for de som ble rammet hardest av koronaen. Dette må videreføres. I tillegg må NAV tilføres ekstra ressurser for å bistå de som trenger hjelp og oppfølging, sier Kollerud.

YS-lederen påpeker at disse tiltakene skal hjelpe samfunnet gjennom krisen, men at den viktigste investeringen vi kan gjøre nå er i arbeidstakernes kompetanse.

– Vi vet ikke hva som venter oss om noen måneder eller år, men vi vet at vi fortsatt vil trenge mer kunnskap og kompetanse fremover. Ambisjonene fra kompetansereformen “Lære hele livet”, om at ingen skal gå ut på dato, må realiseres, poengterer Kollerud.

YS har disse konkrete kravene til statsbudsjettet

Dette er YS’ krav til statsbudsjettet for 2021

  • Det må settes av ytterligere midler til kompetanseutvikling i bedriftene og blant arbeidstakere som nå står uten arbeid i en periode.

  • Alle må ha mulighet til kompetansepåfyll, uavhengig av utdanningsnivå. Derfor er det viktig å øke antall studieplasser innen fagskole og høyskoler/universitet og stimulere til at flere kan videreutdanne seg i kombinasjon med jobb.

  • Skolenes og utdanningsinstitusjonenes insentiver og handlingsrom til å tilby korte arbeidslivsrettede opplæringssmoduler, og til å samarbeide med næringslivet, må styrkes.

– Slik sikrer vi at Norge fortsatt skal hevde seg som en produktiv og innovativ økonomi, sier Kollerud.

YS-lederen mener kommuneøkonomien må styrkes

– Kommuneøkonomien har vært under press over lang tid. Den må styrkes gjennom neste års statsbudsjett hvis vi skal unngå velferdskutt. Kommunenes ekstrautgifter og tap av skatteinntekter i forbindelse med koronakrisen må kompenseres fullt ut. I tillegg må det komme på plass et system også for 2021, som sikrer at aktører som berøres av ekstraordinære, lokale smitteverntiltak kompenseres for det, sier han.

Kollerud trekker frem at det politiske Norge og arbeidslivet har stått samlet om tiltak under koronakrisen og nå må samle seg om tiltak etter krisen.

– De siste månedene har vi sett kraften i den norske modellen. Vi må bruke denne kraften videre for å få til et storstilt omstillings- og kompetanseløft  for arbeidstakere som tar norsk arbeidsliv inn i et nytt tiår, sier YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?