- Vi har høye forventinger til klimatoppmøtet

Nye varmerekorder og økende ekstremvær har preget 2023. Målet for FNs klimatoppmøte er å finne løsninger på klimautfordringene. YS har høye forventninger til verdens ledere, som nå er samlet i Dubai.

Foto: Istock
linn.solberg@ys.no

Tekst: Linn Solberg,

Samfunnspolitisk rådgiver i YS

I desember hvert år samles verdens land til klimatoppmøtet (COP28) i regi av FN. Her forhandler og diskuterer de tiltak og løsninger på den globale klimakrisen. Klimatoppmøtene er den viktigste arenaen i kampen mot klimaendringene. COP står for Conference of the Parties, og er beslutningsorganet for FNs Klimakonvensjon (UNFCCC). Alle land som er parter i konvensjonen er representert på COP. COP28 er FNs 28. klimatoppmøte og foregår i Dubai.

Dette er FNs klimakonvensjon

FNs klimakonvensjon (UNFCCC) er en internasjonal og folkerettslig bindende avtale. Formålet er å hindre menneskeskapte klimaendringer. Konvensjonen ble ratifisert i 1994 og er den første i rekken av flere internasjonale avtaler. Parisavtalen fra 2015 er den siste avtalen i rekken. Det er fremgangen i den som skal opp til vurdering under årets klimatoppmøte.

Varmerekorder og høye temperaturer i havet

Aldri før har de alvorlige konsekvenser vært tydeligere enn nå. Ekstremvær har satt nye varmerekorder over hele verden. Havtemperaturene er de høyeste på over 40 år. Konsekvensene er store forstyrrelser i samfunn og økonomier over hele verden.

– Det siste året viser tydeligere enn noen gang at verden ikke er på sporet for å nå målet for Parisavtalen. Jeg håper landene som deltar på COP28 vil ta ansvar og vise sterkt lederskap. Det må til skal vi får fart i klimainnsatsen, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Han minner om at også Norge opplever konsekvensene av klimaendringene.

– Ekstremværet Hans førte til enorme skader på eiendom og infrastruktur. Flere tusen mennesker måtte evakueres fra hjemmene sine. Vi er nødt til å redusere utslippene, samtidig som vi må forberede oss mye bedre på de endringene som er uunngåelig, sier Skjæggerud.

– Å bremse de globale klimaendringene vil kreve et handlingskraftig, internasjonalt og politisk lederskap og samarbeid. Den globale oppvarmingen forholder seg ikke til landegrenser. YS har derfor høye forventninger til utfallet av årets klimatoppmøte, understreker Skjæggerud.

– Vi er nødt til å redusere utslippene. Samtidig må vi forberede oss på endringene, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Sverre Jarild/YS

Første vurdering av fremgang under Parisavtalen

Resultatet av den første globale “stocktake” (GST) er høyt på agendaen for COP28. GTS måler fremgangen i Parisavtalen, som gjør det mulig å vurdere landenes klimainnsats så langt og identifisere gapene mellom mål og handling.

En rapport fra 8. september i år viser at Parisavtalen har mobilisert global klimainnsats. Det er gjort betydelig fremgang siden UNFCCC trådte i kraft for tre tiår siden. Rapporten understreker samtidig behovet for mer handling.

Viktig avgjørelse allerede første dag på klimatoppmøtet

Vertsnasjonen De forente arabiske emirater har satt flere viktige saker på dagsorden, og allerede den første dagen under klimatoppmøtet vedtok partene å opprette et fond for tap og skade. Fondet ble etablert under COP27 for å adressere skader og tap som er et direkte resultat av klimaendringene. Dette gjelder spesielt i utviklingsland, som er mest sårbare for klimaendringer.

Det er også ventet mye oppmerksomhet rundt fornybar energi, transformasjon av globale matsystemer og klimafinansiering.

Stort engasjement i den internasjonale fagbevegelsen

I slutterklæringen fra fjorårets klimatoppmøte ble det etablert et arbeidsprogram for rettferdig omstilling – Just Transition Work Program (JTWP). Hensikten er å diskutere veivalg for å oppnå målene i Parisavtalen på en rettferdig måte.

Det skal nå forhandles om innholdet i programmet. Engasjementet er stort i den internasjonale fagbevegelsen.

ITUC, hvor YS er medlem, krever at Just Transition Work Program bør få et selvstendig mandat med fokus på utfordringene i arbeidslivet.

ITUC forventer at klimatoppmøtet sikrer menneske- og arbeidsrettigheter. ITUC ønsker økte ambisjoner for utslippskutt og jobbskaping gjennom rettferdig omstilling.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud stiller seg bak ITUCs forventninger.

– Rettferdig omstilling innebærer også hensynet til arbeidslivsdimensjonen. Utslippskutt og klimatilpasning må integreres sammen med bærekraftig, sosial utvikling. Trepartssamarbeidet er nøkkelen til rettferdig omstilling, påpeker han.

linn.solberg@ys.no

Tekst: Linn Solberg,

Samfunnspolitisk rådgiver i YS
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?