YS ber om kontantstøtte til luftfarten

Regjeringen har i det siste hatt flere møter med flyselskapene, og varsler at de fremover skal vurdere nye tiltak for luftfarten. Nå krever YS konkrete grep i form av kontantkompensasjon.

Illustrasjonsbilde: Norwegian

– Lån og garantier er fint, men ikke nok. Kommer det ikke penger på bordet, risikerer man i praksis å legge ned norsk luftfartsnæring. Da vil døren settes vidåpen for utenlandske selskaper når pandemien er over, YS’ nestleder Hans-Erik Skjæggerud.

Han viser til at stadig flere blir sagt opp i stedet for permittert. Sist ute var SAS som forrige uke varslet oppsigelser av flere hundre piloter.

– Titusenvis av norske arbeidsplasser er direkte og indirekte tilknyttet luftfarten. Dersom et eller flere av de store selskapene som opererer i det norske markedet går konkurs vil det derfor ramme mange flere enn de som jobber i flyselskapene og viktig kompetanse vil gå tapt, sier han.

Han understreker at kompensasjon til flyselskapene ikke skal være en gavepakke til selskapenes aksjonærer og at det må ligge klare føringer for støtten. Særlig er det viktig at pengene går til den nasjonale aktiviteten og ikke går til å finansiere internasjonale luftslott eller aktivitet og arbeidsplasser utenfor Norge.

– Jeg forstår at regjeringen er opptatt av dette. Det er nok en viktig årsak til at man hittil har valgt å gi lån og garantier. Men det er ikke lenger nok. Nå trenger vi en kompensasjon for tap som følge av smitteverntiltak som både redder arbeidsplasser og kompetansen i norsk luftfart, og som stiller krav til selskapene, sier han.

Skjæggerud mener at løsningen ligger i at flyselskapene må klare å sannsynliggjøre at det er den norske virksomheten og de norske arbeidsplassene som er deres prioritet for å kunne få kompensasjon. Widerøe bør være et forbilde for andre selskaper når de nylig varslet at de vil satse på norsk arbeidskraft og bygge opp et norsk flyselskap.

– For flere av selskapene vil det måtte innebære omstilling og omstrukturering, som også må innebære at det stilles krav fra norske myndigheter til selskapsstrukturer som ivaretar hensynet til norske arbeidsplasser, sier YS’ nestleder.

YS ønsker at arbeidsplassene i norsk luftfart skal forbli i selskaper som anerkjenner den norske arbeidslivsmodellen med utstrakt samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter.

– Vi kan ikke overlate markedet til selskaper som Ryanair som baserer seg på helt andre prinsipper. Det er dermed opp til selskapene selv å omstille seg på en måte som gjør det mulig for regjeringen å gi dem nødvendig økonomi til å komme seg gjennom pandemien slik at norske reisende også i fremtiden kan fly med selskaper de kan være trygge på. Det norske luftfartsmarkedet var lukrativt før pandemien og vil bli det etterpå, sier Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?