Dette er YS Arbeidslivsbarometer

YS Arbeidslivsbarometer er en uavhengig, forskningsbasert undersøkelse og analyse, gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI – OsloMet) på oppdrag.

Tegning med mange farger av folk i arbeid.
Alle opphavsrettigheter: Kjersti Synneva Moen

Undersøkelsen gjennomføres årlig og ble gjennomført for første gang i 2009. YS Arbeidslivsbarometer er den mest utførlige, årlige datainnsamlingen og analysen av tilstanden og utviklingen på sentrale områder i norsk arbeidsliv. I år omfatter undersøkelsen over 4 000 arbeidstakere.

YS Arbeidslivsbarometer sammenstiller arbeidstakernes vurderinger og erfaringer med objektive data. Gjennom å kombinere data fra en fersk spørreundersøkelse blant et representativt utvalg arbeidstakere, med data fra de siste årene, samt nasjonal og internasjonal statistikk, får vi en unik plattform for å vurdere utviklingen i arbeidslivet.

Undersøkelsene er gjennomført blant medlemmer i TNS Gallups respondent-panel. Utvalget er gjort tilfeldig ut fra Gallups web-base på 70 tusen personer. Målgruppen for undersøkelsene er den yrkesaktive befolkningen i alderen 18 til 67 år. I år ble dataene samlet inn i tiden 4. april til 9. mai.

YS Arbeidslivsbarometer er bygd opp rundt seks temaområder, alle sentrale for å forstå utviklingen av arbeidslivet, sett fra arbeidstakeres perspektiv:

  • Fagforeningenes legitimitet
  • Oppslutning om kollektiv lønnsdannelse
  • Arbeidsvilkår, stress og mestring
  • Likestilt deltakelse
  • Trygghet og tilknytning i arbeidslivet
  • Kompetanse

Respondentene er delt inn i fire grupper etter utdanning og inntekt – de to viktigste variablene for å kategorisere norske arbeidstakere. De to variablene gir grupper som utgjør fire ulike deler av arbeidslivet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?