Færre frykter for å miste jobben – men ikke i reiseliv og restaurant

Etter en økning i 2020 er andelen norske arbeidstakere som frykter å miste jobben lavere enn på flere år. Det gjelder imidlertid ikke alle bransjer.

Illustrasjonsfoto: Liv Hilde Hansen

I YS Arbeidslivsbarometer for 2021 har andelen som er litt bekymret for å miste jobben falt til 23,2 prosent. Det er en nedgang på 3,5 prosentpoeng. Bare 14,2 prosent er noe eller meget bekymret.

Hele 62,5 prosent av norske arbeidstakere sier de ikke er bekymret for jobben. Det er 5,5 prosentpoeng mer enn da koronakrisen slo inn i 2020. Det er også det høyeste tallet siden 2014.

Flest trygge innen helse og omsorg

Tross de gode tallene er YS-leder Erik Kollerud varsom i sine kommentarer overfor NTB.

– Utsiktene er fortsatt usikre for virksomheter i de mest utsatte bransjene i privat og tjenesteytende sektor. Mange av våre medlemmer i disse bransjene er eller har vært permittert, sier Kollerud til NTB.

Best ligger pleie- og omsorgstjenester og helsearbeidere an. I disse gruppene føler 73 prosent seg trygge på at de beholder jobben. Også blant andre ansatte i offentlig sektor er det minst 7 av 10 som er lite bekymret.

Bare én av tre i reiseliv og restauranter ikke redd

Innen reiseliv og restaurant svarer bare 31 prosent at de er lite bekymret for å miste jobben. Det er et fall på 17 prosentpoeng fra 2018 og 2019. Også i kultur-, idrettsog organisasjonslivet er det langt færre som er sikre på at de beholder jobben.

– Vi diskuterer ofte de som står utenfor arbeidslivet i dag, men sjeldnere de som står i fare for å falle ut. Det er viktig å rette oppmerksomheten mot begge gruppene, sier Kollerud til NTB.

Dårligst stilt er Oslo, der bare 56 prosent er lite bekymret for om de vil beholde jobben. 5 prosent sier de er meget bekymret. Til sammenligning er hele 69,3 prosent av arbeidstakerne i Troms og Finnmark lite bekymret.

Færre frykter omstilling

Situasjonen er imidlertid annerledes når man spør om arbeidstakere frykter at de vil få en mindre fristende arbeidssituasjon på grunn av omstilling eller nedbemanning. Også her føler de fleste yrkesgrupper seg tryggere enn før, men på topp her ligger telekom/IT, industri/ teknikk og bygg og anlegg.

Hele 76-77 prosent av disse yrkesgruppene frykter ikke omstilling eller nedbemanning, noe som er en økning på hele 19 prosentpoeng fra 2018-2019.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?