Mange er bekymret for å miste jobben

– Vi vet fortsatt ikke hvordan dette vil utvikle seg. Regjeringen må gjøre det den kan for å skape trygghet og forutsigbarhet, understreker YS-leder Erik Kollerud.

Tegning med mange farger av folk i arbeid.
Alle opphavsrettigheter: Kjersti Synneva Moen

Ansatte i bransjer med mange permitteringer som følge av koronapandemien er mest bekymret for å miste jobben: Reiseliv, hotell, restaurant og serveringsbransjen, varehandel og butikk, forretningsmessig service, media og PR.

Også mange innen industri/teknikk og bygg og anlegg er bekymret for å miste jobben.

Ansatte i det offentlige, samt bank og telekom opplever ikke den samme usikkerheten.

– Jeg deler de ansattes bekymring for situasjonen i utsatte bransjer i privat sektor. De føler nå omstillingen og nedbemanninger på kroppen. Det er viktig at folk har en jobb å gå til også når koronakrisen er over. Sommeren har vist at utfordringene langt fra er over så en fortsatt aktiv arbeidsmarkedspolitikk fra Regjeringens side vil være viktig for å stagge usikkerheten, sier YS-lederen.

Her finner du fler resultater og informasjon om YS Arbeidslivsbarometer

Likestillingen blomstrer under koronapandemien

Mange fryktet at hjemmekontor, stengte skoler og barnehager ville reversere likestillingen i hjemmet. Den positive utviklingen i fordelingen av arbeidsoppgavene i hjemmene fortsetter under koronapandemien, viser Arbeidslivsbarometeret.

– Det er bra at arbeidsdelingen mellom kvinner og menn har vist seg robust, men jeg skulle likevel ønske at likestillingen mellom kvinner og menn gikk raskere. Hvor likestilt vi er hjemme, har vist seg helt avgjørende for hvordan og i hvilken grad kvinner kan delta i det betalte arbeidslivet, påpeker YS-lederen.

Les hele rapporten om YS Arbeidslivsbarometer for 2020.

Vi ønsker ikke å flytte selv om vi risikerer å miste jobben

Nordmenn flest er lite villige til å flytte på seg. Koronapandemien, med påfølgende høy arbeidsledighet, later ikke til å ha endret dette.

I YS Arbeidslivsbarometer for 2020 svarer hele 61,3 prosent at de er uenige, eller sterkt uenige i at det ville vært aktuelt for dem å flytte for å få ny jobb. 23,9 prosent er enige eller sterkt enige i at det ville være aktuelt.

– Nordmenn er uten tvil bofaste. I første omgang er vi nok mer villige til å gå ned i lønn, eller ta mer utdanning for å løse situasjonen, enn å flyte. Men når ulykken først er ute og du har mistet jobben, vet vi av erfaring at mange strekker seg langt for å finne nytt arbeid, tror YS-leder Erik Kollerud.

Dette er YS Arbeidslivsbarometer

YS Arbeidslivsbarometer er en uavhengig, forskningsbasert undersøkelse og analyse. Arbeidslivsbarometeret blir gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI – OsloMet), på oppdrag for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Hensikten er å måle trykket i arbeidslivet. Undersøkelsen gjennomføres årlig og for tolvte gang i 2020.

3000 arbeidstakere er omfattet av undersøkelsen. Undersøkelsene er gjennomført blant TNS Gallups respondenter. I år ble undersøkelsen gjennomført i mars/april.

YS Arbeidslivsbarometer er bygd opp rundt fem temaområder:

  • Fagforeningenes legitimitet
  • Oppslutning om kollektiv lønnsdannelse
  • Arbeidsvilkår, stress og mestring
  • Likestilt deltakelse
  • Trygghet og tilknytning i arbeidslivet
  • Kompetanse
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?