Om YS Arbeidslivsbarometer

YS Arbeidslivsarometer er en uavhengig, forskningsbasert undersøkelse og analyse.  YS Arbeidslivsbarometer blir gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI – OsloMet), på oppdrag for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Hensikten er å måle trykket i arbeidslivet. Undersøkelsen gjennomføres årlig og for trettende gang i 2021.

YS Arbeidslivsbarometer er den mest utførlige datainnsamlingen og analysen av tilstanden og utviklingen på sentrale områder i norsk arbeidsliv. 3000 arbeidstakere er omfattet av undersøkelsen. YS Arbeidslivsbarometer sammenstiller arbeidstakernes vurderinger og erfaringer med objektive data. Gjennom å kombinere data fra en fersk spørreundersøkelse blant et representativt utvalg arbeidstakere, med data fra de siste årene og med nasjonal og internasjonal statistikk, får vi en unik plattform for å vurdere utviklingen i arbeidslivet.

Undersøkelsene er gjennomført blant medlemmer i TNS Gallups respondentpanel. Utvalget er gjort tilfeldig ut fra Gallups web-base på 70 tusen personer. Målgruppen for undersøkelsene er den yrkesaktive befolkningen i Norge i alderen 18 til 67 år.

Deltakerne fikk undersøkelsen i mars og april 2021. YS Arbeidslivsbarometer er bygd opp rundt seks temaområder, sentrale for å forstå utviklingen av arbeidslivet, sett fra arbeidstakeres perspektiv:

  • Fagforeningenes legitimitet
  • Oppslutning om kollektiv lønnsdannelse
  • Arbeidsvilkår, stress og mestring
  • Likestilt deltakelse
  • Trygghet og tilknytning i arbeidslivet
  • Kompetanse

Respondentene er delt inn i fire grupper etter utdanning og inntekt – de to viktigste variablene for å kategorisere norske arbeidstakere. De to variablene gir grupper som utgjør fire ulike deler av arbeidslivet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?