YS Arbeidslivsbarometer for 2016: - Vilje til omstilling

YS Arbeidslivsbarometer for 2016 viser mer usikkerhet blant arbeidstakerne. – Vi er inne i en tid med mye usikkerhet knyttet til økonomi, arbeid og vekst. Da er det ikke rart at folks bekymringer øker, sier YS-leder Jorunn Berland.

YS-leder Jorunn Berland står foran en grå vegg. Hun snakker, og gestikulerer med åpne hender.
YS-leder Jorunn Berland

YS Arbeidslivsbarometer for 2016 viser stabilitet. Samtidig ser vi en svak, negativ trend på noen områder, opplyser Berland. Andelen som er bekymret for å miste jobben eller bli arbeidsledig har økt de to siste årene.

Fagforeningene står fortsatt sterkt

Oppslutningen om den kollektive lønnsdannelsen er stabil. Arbeidstakere ønsker ikke større lønnsforskjeller. Likestillingen i hjemmet går raskere framover enn likestillingen i arbeidslivet, men kvinner og menn har fortsatt ulik forståelse av hvordan omsorgsoppgaver fordeles mellom kjønnene.

Flest kvinner jobber deltid

Det er fortsatt flestkvinner som jobber deltid. Hensynet til egen helse er en av årsakene.

– Til tross for at usikkerheten øker er arbeidstakerne klare for å bidra til omstillinger. Vi er villige til å påta oss nye oppgaver og utvikle kompetansen vår, sier YS-leder Jorunn Berland.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?