YS Arbeidslivsbarometer: Vi er ikke klare for grønn omstilling på jobben

Klimaspørsmålet ble en av de viktigste sakene i valgkampen, men samtidig tror halvparten av arbeidstakerne at det grønne skiftet ikke vil få konsekvenser for deres egen jobb.

- Det er alarmerende at så få forstår hvilke konsekvenser det grønne skiftet har for egen jobb, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB

– Valgkampen og politikernes diskusjon rundt klima viser hvor vanskelig det er for folk å forstå hva endringene betyr for dem. Debatten har nesten utelukkende handlet om store og langsiktige energiutbyggingsprosjekter vi ikke kjenner realismen i, og ikke om hva klimaendringene betyr for egen arbeidsplass, påpeker YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

En stadig mer alvorlig klimakrise gjør behovet for bærekraftig og grønn omstilling viktigere enn noen gang, men færre enn før tror vi har noe å bidra med for å kutte utslippene på jobben, viser YS Arbeidslivsbarometer.

– Det har vært en skuffende valgkamp, gitt de klimautfordringene mange nylig har kjent på kroppen. Politikerne har et stort ansvar for å bidra til at folk flest forstår hva klimaendringene betyr og hva som må til for å bremse utviklingen. Partiene gir ingen realistiske beskrivelser av en fremtid uten reversering av klimaendringer. Dermed får vi heller ikke oppslutning om nødvendige klimatiltak, mener Skjæggerud.

– Det er alarmerende at så få forstår hvilke konsekvenser det grønne skiftet har for egen jobb. Her har vi alle feilet, også fagbevegelsen. Vi må informere om og mobilisere for endringene som kommer, sier YS-lederen.

Arbeidstakere flest ser ikke for seg hvordan det grønne skiftet vil påvirke deres egen arbeidssituasjon. Yngre er mer positive til det grønne skiftet enn sine eldre kollegaer, viser YS Arbeidslivsbarometer.

– Hvis vi ikke er tilstrekkelig forberedt på det grønne skiftet, risikerer vi at konsekvensene treffer mange unødvendig hardt og bidrar til et utrygt arbeidsliv. Det vil også føre til lavere oppslutning om nødvendige klimatiltak, påpeker Skjæggerud.

– Vi må ha tydelig og forskningsbasert informasjon om fordelingseffektene av klimaendringene og virkningen av klimapolitikken. Det er det politikernes ansvar å sørge for. Men også fagbevegelsen og arbeidsgiverne må samarbeide om effektive tiltak til støtte for arbeidstakerne og bedriftene. Klarer vi det kan vi sammen jobbe for en grønn og rettferdig omstilling, sier han.

– Det grønne skiftet handler ikke bare om store, politiske beslutninger og reguleringer, men like mye om små endringer i hverdagen og på arbeidsplassen. Derfor er det et problem at færre enn før mener de har noe å bidra med. Alle spiller en viktig rolle, fordi endringene også kommer helt ned på den enkelte arbeidsplass. Det krever at alle har tilstrekkelig kunnskap og verktøy til å gjennomføre klimakutt, sier Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?