Enighet om ny hovedavtale

Finansforbundet, tilsluttet YS, og Finans Norge har blitt enige om ny hovedavtale: – Jeg er fornøyd med det vi har oppnådd, sier Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet.

Finansforbundets  forhandlingsutvalg stilt opp i en halvsirkel, fra venstre: Lillian Hattrem (styremedlem, DNB), Anne Ruth Fedje Eckholdt (advokat, sekretariatet), Pål Behrens (advokat, sekretariatet), Sven Eide (sjeføkonom, sekretariatet), Karolina Lindqvist (styremedlem, SpareBank 1 Gruppen), Runar Wilhelm Henriksen (direktør, sekretariatet), Arne Fredrik Håstein (nestleder), Vigdis Mathisen (forbundsleder), Tor André Sunde (spesialrådgiver, sekretariatet) og Gunnar Mjåtvedt (styremedlem, Gjensidige). Foto: Finansforbundet
Finansforbundets forhandlingsutvalg, fra venstre: Lillian Hattrem (styremedlem, DNB), Anne Ruth Fedje Eckholdt (advokat, sekretariatet), Pål Behrens (advokat, sekretariatet), Sven Eide (sjeføkonom, sekretariatet), Karolina Lindqvist (styremedlem, SpareBank 1 Gruppen), Runar Wilhelm Henriksen (direktør, sekretariatet), Arne Fredrik Håstein (nestleder), Vigdis Mathisen (forbundsleder), Tor André Sunde (spesialrådgiver, sekretariatet) og Gunnar Mjåtvedt (styremedlem, Gjensidige). Foto: Finansforbundet

– Ett viktig resultat er at bestemmelsen om likestillings- og likelønnstiltak er blitt konkretisert, forsterket og gjort mer operativ. Partene har hatt fokus på likelønn og likestilt deltakelse i lang tid. Denne bestemmelsen er vesentlig styrket nå, sier Mathisen.

– I tillegg er partene enige om at ledelsen og ansatte gjennom medinnflytelse og samarbeid skal bidra til FNs bærekraftsmål. Det skal legges til rette for mangfold i næringen og i den enkelte bedrift. Mangfold bidrar til innovasjon og verdiskaping, sier hun.

– Vi er for øvrig enige om behovet for å modernisere kapittelet i hovedavtalen om tillitsvalgte, samarbeid og medinnflytelse. Et partssammensatt utvalg skal gjennomgå disse bestemmelsene innen 31.10.21. Et annet utvalg skal gjennomgå det språklige i de øvrige bestemmelsene innen 2020.

– Det har vært en god stemning i forhandlingene. Begge parter har vært nødt til å gi og ta når det gjelder krav og tilbud. Alt i alt synes jeg vi har fått til gode forbedringer – og så blir det spennende å se hva det partssammensatte utvalget som skal se på moderniseringen av kap. 4 kommer frem til, sier Mathisen.

Finansforbundet: Dette er partene enige om

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?