Finansansatte flest fikk reallønnsvekst i 2019

Finansansatte fikk en gjennomsnittlig årslønnsvekst på 3,4 prosent i 2019. – Et anstendig sentralt lønnstillegg og gode lokale lønnsoppgjør sikret reallønnsvekst for de fleste, sier leder Finansforbundet i YS, Vigdis Mathisen.

- Resultatet er i tråd med de øvrige oppgjørene, sier forbundsleder Vigdis Mathisen. Foto: Finansforbundet

For finans har den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) beregnet årslønnsveksten i 2019 til 3,4 prosent. Det er omtrent midt på treet sammenliknet med de andre forhandlingsområdene.

Nederst finner vi blant annet industri og varehandel med en årslønnsvekst rundt 3 prosent. Øverst troner kommunesektoren, offentlig forvaltning og stat med mellom 3,5 og 3,8 prosent.

Prisveksten i 2019 var på 2,2 prosent. Med en gjennomsnittlig årslønnsvekst i finans på 3,4 prosent, gir det god reallønnsvekst for mange finansansatte.

Likelønnsarbeidet går for sakte

– Når det gjelder likelønn for ansatte flest ser vi ingen forbedring fra i fjor. Det er for dårlig. Det som har gitt resultater av likestillingsarbeidet er at det er flere kvinner i toppstillinger i finans og at det er forbedring av likelønn på ledernivå. For den gruppen går utviklingen i riktig retning, sier Mathisen.

Finansforbundet har gjort mye for å belyse problemstillingen for å få mer kunnskap og etablert et samarbeid med arbeidsgiverne for å gjennomføre tiltak som kan utjevne forskjellene. Disse følges opp lokalt i bedriftene.

Forbundet har også initiert forskning som gir mer kunnskap. En rapport fra CORE fra 2018 viser at lønnsforskjellene delvis kan forklares med strukturelle forhold.

– En toppkarriere i kundefront i finans lar seg dårlig kombinere med normalt familieliv. Dermed risikerer finansbransjen ikke å få de beste, men de som er villige til å ofre familielivet, sier Mathisen.

– Vi er utålmodige, så vi skal følge opp likestilling og likelønn i finansnæringen så lenge det er nødvendig, sier Mathisen.

– Det er spennende å jobbe i finans, men vi må huske på at bedriftene konkurrerer om de beste hodene på arbeidsmarkedet. Et dårlig omdømme på dette området er ikke noe vi kan være bekjent av.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?