Finansforbundet: - Forventer økt kjøpekraft

– Vi har forventninger om økt kjøpekraft for våre medlemmer i årets lønnsoppgjør med Finans Norge, sier Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet i YS.

Forbundsleder Vigdis Mathisen (til venstre med rød jakke) er leder av Finansforbundets forhandlingsutvalg. Arbeidslivsdirektør og forhandlingsleder Runa Kerr i Finans Norge på andre siden av bordet. Foto: Finansforbundet

Mathisen mener at forutsetningene for et godt oppgjør er til stede.

– De ansatte har nok en gang bidratt til rekordresultater i næringen. Da er det bare rett og rimelig at vi krever at våre medlemmer får sin rettmessige andel av verdiskapningen, sier hun.

Finansforbundet legger kjente TBU-tall og resultatet fra frontfaget (konkurranseutsatt industri) til grunn for forhandlingene.

– Årets frontfagsramme på 3,7 prosent er retningsgivende, men ingen fasit for vårt eller andre oppgjør som kommer etter industrien. Vi skal med dette som utgangspunkt jobbe for at våre medlemmer får et godt generelt tillegg i de sentrale forhandlingene. Så er det viktig å huske på at dette ikke bare er opp til oss, arbeidsgiverne må gi noe, sier Mathisen.

Hun legger til at det er mange usikkerhetsfaktorer, som stigende renter, kraftpriser og en pågående krig i Ukraina. Det er en del av det økonomiske bakteppet i årets hovedoppgjør, som gjelder alle oppgjør denne våren.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?