Pris til Finansforbundet for medlemsvekst

Finansforbundet har mottatt The UNI Global Union Breaking Through Award for imponerende medlemsvekst i 2018. Dette skjer i en tid der manglende kunnskap og forståelse for fagforeningers rolle og arbeid er en utfordring.

Christy Hoffman, generalsekretær i UNI Global Union overrekker prsien til Pål Adrian Hellman, leder i Finansforbundet. Foto: Finansforbundet

– Dette er en anerkjennelse som inspirerer, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

– Arbeidet med å øke kjennskap og kunnskap om fagforeninger er et samfunnsoppdrag. Vi har intensivert arbeidet med dette i finansnæringen – og det har gitt resultater, sier han.

Finansforbundet har klart å snu en negativ medlemsvekst. Milepælen ble nådd med over 3000 nye medlemmer i 2018. Tallene så langt for 2019 viser at den positive utviklingen fortsetter. Forbundet har fått nærmere 8000 nye medlemmer siden 2017; gjennomsnittsalderen er 35 år.

– Gratulerer til Finansforbundet! Dette er en svært gledelig nyhet. Finansforbundet har gått nye veier i sitt rekrutteringsarbeid. Nå ser vi resultatet, sier YS-leder Erik Kollerud.

– Det er spesielt imponerende at Finansforbundet oppnår en slik formidabel vekst i en periode hvor finansnæringen har endret sammensettingen av hvem som jobber der, sier YS-lederen.

VM for fagforeninger

Prisutdelingen fra The UNI Global Union Breaking Through Award regens som et slags «VM for fagforeninger». UNI Global Union representerer mer enn 20 millioner arbeidstakere fra over 150 land innen tjenesteytende sektorer. Finans er en av disse.

Finansforbundet fikk prisen for resultatene av et offensivt digitalt kommunikasjonsløp i sosiale medier, samt stor innsats gjennom vervekampanjer og aktiviteter i bedriftene.

– Det handler om å synliggjøre hvilke temaer fagforeninger jobber med og relevansen og betydningen disse har for unge arbeidstakere, sier Hellman.

– Resultatet er unikt i et miljø der færre unge organiserer seg. Innholdet har åpenbart truffet.

Finans spesielt hardt rammet av digitalisering

Juryen skryter av Finansforbundets arbeid med å bygge bevissthet om fagforeninger, og spesielt innen finanssektoren i Norge.

– Finans er spesielt hardt rammet av digitalisering og de endringene som skjer i økonomien. Finansforbundet har vist hvordan smart strategi og kreativitet kan bidra til å styrke arbeidstakeres innflytelse og gi økt medlemsvekst, sier Christy Hoffman, generalsekretær i UNI Global Union.

– Vi håper deres suksess kan inspirere andre fagforeninger i verden til å tenke nytt rundt organisering, sier hun.

Forbundsleder Pål Adrian Hellman mottok prisen 5. november på UNI Global Unions hovedkontor i Nyon, Sveits.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?