Toppmøte om ny teknologi i arbeidslivet

– Mange arbeidsoppgaver som i dag utføres av mennesker vil erstattes av digitaliserte og automatiserte prosesser, sier YS-leder Jorunn Berland. Onsdag deltok hun på statsministerens toppmøte om digitalisering.

Fra venstre Virkes direktør Vibeke Hammer Madsen, YS-leder Jorunn Berland, NHO-sjef Kristin Skogen Lund og statsminister Erna Solberg står ved siden av hverandre i statsministerboligen.
Under toppmøtet om digitalisering diskuterte (f.v.) Virkes direktør Vibeke Hammer Madsen, YS-leder Jorunn Berland, NHO-sjef Kristin Skogen Lund og statsminister Erna Solberg hvordan de teknologiske endringene vil påvirke sysselsettingen. Foto: Liv Hilde Hansen
Liv Hilde Hansen. Foto: Erik Norrud

Liv Hilde Hansen

Webredaktør

Hvordan vil de teknologiske endringene påvirke sysselsettingen? Og hvordan kan partene sikre høyest mulig sysselsetting og verdiskaping i møte med denne utviklingen?

Dette var spørsmålene statsminister Erna Solberg ba om svar på da hun inviterte til toppmøte om digitalisering. Rundt bordet i statsministerboligen satt blant annet YS-leder Jorunn Berland, LOs 2. nestleder Hans-Christian Gabrielsen, Unio-leder Ragnhild Lied, NHO-sjef Kristin Skogen Lund, Virkes direktør Vibeke Hammer Madsen og Spekters direktør Anne-Kari Bratten.

Fra Regjeringen deltok, i tillegg til statsminister Erna Solberg, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, finansminister Siv Jensen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Teknologiskiftet kommer som den virkelig store omstillingen

– Jeg tror alle er enige om fremtidsbildet: Teknologiskiftet er den virkelig store omstillingen og vil påvirke både arbeidslivet, privatlivet og økonomien, sier Berland etter toppmøtet.

– Partene i arbeidslivet må være pådrivere for at nye teknologi tas i bruk. Det vil kunne gjøre vondt på kort sikt og bli vanskelig for mange. Alternativet er at produktiviteten stagnerer, at vi taper i den internasjonale konkurransen og at vi ikke klarer å skape bærekraftige arbeidsplasser på sikt, mener YS-lederen.

Teknologiskiftet tvinger frem nye næringer og nye arbeidsoppgaver

Berland mener den teknologiske omstillingen må ses langs to spor: På den ene siden vil veldig mange av de arbeidsoppgavene som i dag utføres av mennesker forsvinne, og erstattes av digitaliserte og automatiserte prosesser.

– Finansnæringen står allerede midt oppe i dette. Da må vi skape nye næringer og nye arbeidsoppgaver for denne arbeidskraften, påpeker Berland.

På den andre siden vil digitaliseringen gi oss helt nye verktøy som støtte for arbeidsoppgaver som vi fortsatt skal utføre i fremtiden.

– En lærer vil nok aldri bli digitalisert bort, men vil få helt nye verktøy hun kan bruke i undervisningen, forklarer YS-lederen.

Statsministeren: – Vi må løfte kompetansen til alle som er i arbeidslivet

Statsminister Erna Solberg svarer slik på spørsmålet om hvilke grep hun mener er de viktigste i møtet med den teknologiske omstillingen: – Jeg mener kompetansepåfyll er det viktigste. Vi må løfte kompetansen til alle som er i arbeidslivet.

– Hvordan mener du YS og de andre partene i arbeidslivet kan bidra?

– Jeg mener arbeidslivets parter er viktige for å kunne fortelle om hva de opplever er utfordringene, og hva slags strategier de mener er viktige. Og så er dette en stor, global trend som kommer til å skje uansett. Og da er det viktig å ikke si nei, men å spørre: Hvordan løser vi det best mulig for alle?

Finansforbundet i YS innledet under toppmøtet

– Myndighetene må bidra mer i den digitale omstillingen. Særlig i finansnæringen, der potensialet er stort til å utvikle flere grønne arbeidsplasser, sier Pål Adrian Hellman, leder for Finansforbundet i YS.

Hellman og Sven Størmer Thaulow, administrerende direktør i Cisco Norge, var invitert til å innlede til statsministerens toppmøte om digitalisering.

– Teknologisk utvikling har vi alltid levd med, men det vi ser nå er at hastigheten er raskere enn noen gang, at virkemidlene er sterkere og at robotiseringen kan ta flere jobber enn den gir, mener Hellman.

Han understreker at partene i arbeidslivet har et ansvar for å informere om utviklingen, konsekvensene og mulighetene.

– Det ansvaret tar vi gjennom åpent å snakke om endringer, og at det også kreves noe av deg – for at du skal være forberedt for morgendagens arbeidsliv, sier han.

Liv Hilde Hansen. Foto: Erik Norrud

Liv Hilde Hansen

Webredaktør
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?