Ingen fullgod løsning på innleieproblematikken

Regjeringen har i dag lagt fram tre forslag til endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. – Dette er to skritt i riktig retning, men ett skritt bakover, sier YS-leder Jorunn Berland

YS-leder Jorunn Berland sier hun er spesielt bekymret for de lavest utdannede og de som faller utenfor arbeidsmarkedet. Foto: YS

 

YS er positive til at regjeringen ønsker å presisere begrepet «fast ansettelse» i arbeidsmiljøloven. I takt med at bruken av bemanningsforetak har økt i flere bransjer er dette nødvendig.

-Vi ønsker at arbeidstakere skal ha forutsigbarhet i arbeidsforholdet. Etter vår oppfatning er ikke såkalte nulltimerskontrakter å anse som ansettelsesavtaler i det hele tatt. Derfor er det bra at regjeringen nå tar initiativ til å presisere definisjonen av fast ansettelse i loven, sier Berland

– Vi ser ingen grunn til at bemanningsbyråer skal ha særregler for midlertidig ansettelse. Selv om innleiebedriften har et midlertidig behov trenger bemanningsbyrået ikke ha det. Med dette forslaget mener vi at regjeringen ikke løser den grunnleggende problemstillingen vi ser i dag. Tvert i mot ser vi en fare for at særbehandlingen kan føre til et konkurransefortrinn for vikarbyråer som igjen kan føre til økt bruk av innleie fremfor ansettelse direkte i virksomhetene, sier hun.

Regjeringen fremmer også forslag om å innføre en kvote for innleie på anslagsvis 10-15 prosent.

– Vi mener at en kvote for antall innleide kan være fornuftig. Det kan finnes måter omgå en kvote, men vi vil gjerne være med på å se på mulige reguleringer. I dag er det ingen regulering i det hele tatt og en kvote kan være et skritt i riktig retning, sier YS-lederen.

 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?