Modellene bak Den norske modellen

– SSB-ledelsens hastverk med å omorganisere kan svekke modellene for offentlige budsjetter, politikk og lønnsdannelse for alltid, skriver sjefsøkonomene i YS, LO, Unio og Akademikerne i en felles kronikk i Aftenposten.

YS-leder Jorunn Berland og Rolf Andreas Negård, forhandlingsdirektør i NHO, under kravoverleveringen til frontfaget 6. mars. Foto: Audun Hopland/Ta Del

Kronikken sto på trykk i Aftenposten 20. april.

«Vi frykter at verdifulle deler av samfunnsmaskineriet kan gå tapt i denne omorganiseringen. Og vi forstår ikke hvorfor vil man forsere den demokratiske lovprosessen, der vi som samfunn nettopp skal tenke igjennom hvilke endringer som er mest tjenlige.»

Det skriver Helle Stensbak, sjeføkonom i YS, Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO, Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio og Grethe Lunde, samfunnsøkonom i Akademikerne i en felles kronikk i Aftenposten torsdag 20. april.

«Omorganiseringen foreslås i en intern rapport fra en arbeidsgruppe i SSB. Den har fått mye offentlig oppmerksomhet der de kritiske røstene har vært mange. Det avspeiler at SSB og dets samfunnsoppdrag er viktig og opptar mange. Det er i seg selv svært positivt for SSB», mener de fire sjeføkonomene.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?