Står fast på AML-endringene

– Vi står fast ved de endringene som ble gjort i arbeidsmiljøloven for to år siden, men spør likevel om vi oppnådde det vi ville, sier Sveinung Rotevatn (Venstre).

YS nestleder Hans-Erik Skjæggerud (t.v.) tar i mot Sveinung Rotevatn, Venstres medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité til frokostmøte hos YS. Foto: Liv Hilde Hansen

Hva vil Venstre med norsk arbeidsliv? 16. mai møtte Sveinung Rotevatn, Venstres medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité, tillitsvalgte og ansatte i YS til frokostmøte for å svare på nettopp det.

YS har invitert alle de politiske partiene til frokostmøter denne våren. Ønsket er å få svar på hva partiene mener om arbeidslivet foran høstens stortingsvalg.

Første frokostgjest var Une Aina Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne (MDG): – Økt fradrag for fagforeningskontingenten? Vi har ikke noe politikk på det, svarte Une Aina Bastholm.

 

Disse spiser frokost med YS

  • 24. mai: Fremskrittspartiet Erlend Wiborg, nestleder arbeids- og sosialkomiteen
  • 31. mai: Høyres Arve Kambe, leder arbeids- og sosialkomiteen
  • 7. juni: SVs nestleder Kirsti Bergstø
  • 8. juni: Krfs nestleder Kjell Ingolf Ropstad
  • 14. juni: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre

Frokosten serveres fra 08.15, er åpen for alle og holdes i YS’ kantine i Lakkegata 23.

– Oppnådde vi det vi ville da vi endret reglene for midlertidige ansettelser?

Det vakte sterke reaksjoner da det ble kjent at Regjeringen ønsket å øke adgangen til midlertidige ansettelser. På nyåret i 2015 mobiliserte en samlet fagbevegelse til politisk storstreik over hele landet.

Kort tid etter inngikk Venstre og KrF en avtale med regjeringspartiene der de støttet endringene i arbeidsmiljøloven: – Jeg er fornøyd med at vi har fått til en avtale, som sikrer både trygghet og fleksibilitet i arbeidsmiljøloven, og gjør den mer tilpasset folks hverdag, uttalte Sveinung Rotevatn den gang.

På frokostmøtet hos YS 16. mai forsvarte han vedtaket for to år siden, men ga også noen forbehold:

– Vi står fast ved endringene som ble gjort når det gjaldt midlertidige ansettelser, men oppnådde vi det vi ønsket? At flere kom i jobb? Det er mulig det kommer en ny runde på dette, at vi evaluerer endringene i neste stortingsperiode, opplyste Rotevatn.

Det bekymrer Rotevatn at sysselsettingen er på vei ned

– Arbeidsløsheten er på vei ned. Det er bra! Andelen sysselsatte er også på vei ned. Det er ikke så bra, advarer Rotevatn.

Rotevatn viser til større trender og teorier, deriblant nedgangstidene i oljenæringen, men peker også på feilslåtte ordninger i regi av NAV:

– Vi lykkes ikke med å aktivisere alle i samfunnet. Andelen unge uføre øker mye. Særlig blant unge menn. Det bekymrer veldig. Hovedsvaret er utdanning og kompetanse. Og å hindre frafall i videregående skole.

– Vi ser også at ordningen med arbeidsavklaringspenger ikke fungerer. I dag er det lagt opp slik at en kan gå på ordningen i fire år. Det er for lenge. Vi ser at mange blir avklart når det nærmer seg fire år. Derfor diskuteres et kutt fra fire til tre år på Stortinget nå, men dette er først og fremst et krav til NAV om at de må gjøre sin jobb bedre, sier han.

Rotevatn mener de aller fleste er i stand til å bidra med noe arbeidslivet. Da må en legge mindre vekt på at alle skal produsere ett hundre prosent. Dessuten må arbeidsgivere får tilskudd til å ansette arbeidstakere som ikke kan levere optimalt fra dag en.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?