YS er sterkt bekymret over personellsituasjonen i Forsvaret

– Debatten om Forsvaret preges av investeringer i materiell, mens personellsituasjonen i liten grad er tema. Det virker som om regjeringen har glemt de som faktisk skal bemanne og bruke alt utstyret, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

I dag varslet statsminister Joans Gahr Støre at Norge vil bruke minst to prosent av Norges bruttonasjonalprodukt på forsvar innen 2026. Onsdag legger Forsvakommisjonen frem sin rapport.

– Innkjøp av nytt materiell er bra. Det støtter vi fullt ut, men skal forsvarsevnen styrkes fremover må vi også satse på personellet som skal betjene utstyret. Regjeringen kan ikke nøye seg med å sole seg i glansen av nye stridsvogner, ubåter og helikoptre. De må også levere på hele fundamentet for et sterkt forsvar – personellet, sier YS-lederen.

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell – adressa.no

– Mange velger å slutte i Forsvaret, eller de går av på aldersgrense. Dermed mangler det personell i en del avdelinger. Slik kan det ikke fortsette, advarer Jens B Jahren, leder av YS Stat og tidligere leder av Befalets Fellesorganisasjon.

Jahren peker på at Forsvaret utdanner for få og at de som utdannes ikke blir karrieren ut.

– Årskullene blir mindre fremover. Da blir også grunnlaget for rekrutteringen dårligere. De neste fem til åtte årene går over 2 000 personer av i Forsvaret på aldersgrensen. Dette er ansatte som sitter på mye utdanning og erfaring, sier Jahren.

– Vi har gjort oss veldig sårbare når vi om få år risikerer å ikke ha personell til å løse kritiske oppgaver, eller håndtere våpen og utstyr vi har investert i. Det virker som om Stortinget og flere ansvarlige regjeringer ikke har tatt personellutfordringen på alvor – over tid, mener han.

YS organiserer rundt 13 000 ansatte i Forsvaret gjennom Befalets Fellesorganisasjon og Parat Forsvar.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?