YS’ kommentar til rapport om totalberedskapen

– Jeg forventer at regjeringen følger opp forslaget om en langtidsplan for sivil beredskap. Arbeidslivet er en del av den sivile beredskapen. Dermed må partene involveres, krever YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

I dag leverte Totalberedskapskommisjonen sin rapport til Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Kommisjonen har vurdert styrker og svakheter ved dagens systemer for beredskap.

Følg fremleggelsen her: Mehl mottar Totalberedskapskommisjonens rapport – regjeringen.no

– YS har lenge advart om at tankegangen rundt beredskap er for dårlig. Det bekreftes i rapporten som ble overlevert i dag, påpeker Skjæggerud.

– Vi har levd med en forestilling om at samfunnssikkerhet og beredskap ikke er noe vi trenger å bry oss særlig om i hverdagen. Både Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen viser oss at den tiden er over. Beredskap må høyt opp på den politiske dagsordenen, påpeker YS-lederen.

Kommisjonen foreslår å forskriftsfeste grunnberedskapen

Skjæggerud sier han er fornøyd med at Totalberedskapskommisjonen foreslår å forskriftsfeste grunnberedskapen for nødetatene. Det samme gjelder den offentlig organiserte redningstjenesten, der dette ikke er gjort. Da blir både responstiden og kvaliteten på tjenesten godt kjent for publikum.

– Økt satsing på beredskap må følges opp med ressurser og økonomiske bevilgninger, poengterer Skjæggerud.

– Vi trenger et taktskifte. Vi må planlegge og samhandle bedre. Etater som jobber med beredskap må øve mer sammen, men det krever igjen mer ressurser, mener han.

Felles situasjonsforståelse og sterkere koordinering

Totalberedskapskommisjonen peker på svakheter ved den overordnede koordineringen når det oppstår uønskede hendelser.

Under koronapandemien fikk ett departement særskilt ansvar å koordinere regjeringens innsats, på tvers av de ulike departementene. Det fungerte bra, på tross av noen svakheter, konkluderer kommisjonen.

– Kommisjonen ser dette opp mot at regjeringen valgte å ikke gjøre det samme da krigen brøt ut i Ukraina. Det førte til betydelige svakheter i den overordnede koordineringen, sier Skjæggerud.

Kommisjonen foreslår at regjeringer etablerer et fast lederdepartement, som trer inn når det skjer uønskede hendelser som krever tverrsektoriell situasjonsforståelse og koordinering og samordning på tvers av bransjer og sektorer.

Kommisjonen forslår også at det etableres et sentralt beredskapsråd, som går inn i en sammenhengende beredskapsstruktur. Her skal også regionale og lokale beredskapsråd være med.

– Dette er forslag det er svært viktig at regjeringen følger opp, fordi det vil bidra både til en sterkere beredskapskult og bedre tenkning rundt beredskap, sier YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?