Ber om ekstraordinært møte med Erna

YS Kommune, LO Kommune, Unio, Akademikerne og KS har sendt brev til statsminister Erna Solberg og bedt om felles møte for å diskutere alvoret i situasjonen for kommunene.

Portrett av leder for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen.
Både YS Kommune og de andre arbeidstakerorganisasjonene og KS mottar tydelige signaler om at situasjonen i kommunene oppleves svært presset, forteller leder for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Delta

– Både vi i YS Kommune og Delta, de andre arbeidstakerorganisasjonene og KS mottar tydelige signaler fra våre organisasjoner om at situasjonen i kommunene oppleves svært presset, forteller leder for YS Kommune,  Lizzie Ruud Thorkildsen.

– Store utfordringer for kommunene

I brevet som er signert av alle de fem partene står det blant annet:

«Kommunene og fylkeskommunene skal sikre at både ansatte og tjenestemottakere unngår smittefarlige situasjoner og terskelen for å holde seg hjemme ved mulige symptomer skal være lav. Krav til renhold er forsterket. Det er stilt store krav til kapasitet for testing og smittesporing. Samtidig skal det ordinære tjenestetilbudet opprettholdes fullt ut, og i noen tilfeller også utvides sammenlignet med hva som ville vært tilfelle i en mer normal hverdag. I sum skaper dette store utfordringer for både kommunene og fylkeskommunene som organisasjoner og arbeidsgivere, og for de ansatte.»

– Alle kommuner er nå organisert etter beredskap på gult nivå. Det er ikke lenge mulig å både oppfylle alle ekstra krav som følger av koronapandemien og samtidig gjennomføre alle andre oppgaver som normalt, utdyper styreleder i KS, Bjørn Arild Gram i en uttalelse.

Vil ha med finans- og kommunalminister

En samlet kommunesektor, både fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, ser behov for et felles møte med statsminister, kommunalminister, finansminister og de mest berørte fagstatsrådene for å diskutere hvordan vi i de neste månedene kan håndtere det samlede trykket på kommunesektoren.

Partene har derfor sendt felles brev til statsministeren, der de ber Regjeringen ta initiativ til et felles møte.

– Vi ønsker også å diskutere hvordan regjeringen og staten kan tilpasse sine forventninger og krav slik at innbyggernes behov best kan ivaretas, sier Gram.

Du kan lese hele brevet her: “Forespørsel om møte mellom regjeringen KS og arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor”

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?