Dette er YS Kommunes krav til ny hovedavtale

De tillitsvalgtes rolle og retten til medbestemmelse blir viktig når en rekke kommuner og fylkeskommuner slås sammen fra årsskiftet. Det blir da også tema i forhandlingene om ny hovedavtale mellom YS Kommune og KS.

Fra lønnsoppgjøret i kommunene 2018. Forhandlingsleder i YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen, hilser på forhandlingsleder i KS Tor Arne Gangsø. Foto: Liv Hilde Hansen

Tirsdag leverte YS kommune sine krav i de innledende forhandlingene om ny hovedavtale med KS. Medbestemmelse var ett av kravene.

– Etter 1. januar vil Norge ha langt færre, men større kommuner, fylker og regioner. Våre tillitsvalgte kan komme til å møte en utfordrende virkelighet når sammenslåingen er iverksatt. Da er det avgjørende at medbestemmelsen fungerer på de arenaene beslutninger blir fattet, understreker Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune.

Medbestemmelse var tema også under de forrige forhandlingene

Det er bare to år siden forrige gang YS Kommune og KS forhandlet på den samme hovedavtalen. Også da var YS Kommune opptatt av å få på plass gode samhandlingsrutiner i forbindelse med sammenslåingen av kommuner og fylkeskommuner.

– Det er viktig at alle som velger å melde seg inn i et YS- forbund blir ivaretatt av en tillitsvalgt fra sitt forbund, eller en YS-tillitsvalgt, sa Lizzie Ruud Thorkildsen da hun møtte de andre organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden tirsdag.

– I noen kommuner og fylkeskommuner kan det være den hovedtillitsvalgte som skal involveres også når beslutninger fattes på enhetsnivå, sa hun.

– Vi sier ofte at det er praktiseringen og ikke nødvendigvis teksten i hovedavtalen som må innskjerpes. Det er likevel slik at det ikke er likegyldig hvilke formuleringer og begrep vi velger å bruke i selve teksten, forklarer lederen for YS Kommune.

Dette er temaene YS Kommune vil være opptatt av frem til partene møtes i sitt neste forhandlingsmøte i desember.

• Partsforhold og medbestemmelse uavhengig av beslutningsnivå
• Digitalisering og ny teknologi
• GDPR kan ikke begrunne begrenset innsyn for tillitsvalgte
• Klima og miljø som del av partsarbeidet
• Tillitsvalgtes krav og behov for permisjon til kompetanseheving
• Lovlig arbeidskonflikt og opprettholdelse av pensjonsordninger

– Vi går inn i de innledende forhandlingene med tydelige mål. Så må prosessen frem mot desember avklare i hvilken grad vi kommer tilbake med konkrete tekstkrav, eller om tydelig og forpliktende partssamarbeid delvis kan erstatte ny og endret tekst, sier Ruud Thorkildsen.

YS Kommune tar forbehold om at det kan komme nye eller endrede krav underveis i forhandlingene.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?