Ny avtale om endrede arbeidstidsordninger i KS

Det er inngått ny avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven i KS i forbindelse med koronapandemien. Avtalen gjelder utvidet bruk av overtid, varslingsfrister, gjennomsnittsberegning og kompensasjon.

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Spekter. Foto: Delta
YS-K vil i tiden fremover gi våre tillitsvalgte veiledning og støtte slik at de er rustet til å bidra i arbeidet lokalt med å etablere gode og fleksible ordninger samt påse at HMS blir ivaretatt. Vi erkjenner selvfølgelig at situasjonen er spesiell, men samtidig påpeker vi at de ansatte fortsatt vernes mot uforsvarlige ordninger. I denne situasjonen er det i tillegg viktig at arbeidsgiver hensyntar de spesielle sosiale behov enkeltansatte måtte ha for blant annet å ivareta egne omsorgsoppgaver knyttet til pandemien.
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?